Detail předmětu

Programování na platformách open-source

FP-PPOAk. rok: 2020/2021

Programování portálů pro malá řešení, tedy PHP, databáze MySQL a Java script. Posluchači získají základní znalosti jazyka PHP (syntaxe jazyka, základní funkce, práce s objekty) a naučí se prakticky vytvářet internetové stránky. Dále se naučí využívat databázových systémů v jazyku PHP na příkladu databáze MySQL. Seznámí se se základní syntaxí Java scriptu, včetně možnosti využití tohoto skriptu v kombinaci s PHP při projektování internetových stránech. Rozšíří si znalosti strukturovaní www stran a CSS stylů. Naučí se využívat běžně požadované funkcionality, jako je e-mail prostřednictvím www stránky, práci s formuláři, kontroly vložených dat, zabezpečení www stránek. V rámci předmětu posluchači vytváří každý svůj vlastní web, založený na těchto technologiích, včetně grafického návrhu designu, systému menu, formulářů a ukládání dat v databázi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Posluchač je schopen samostatně vytvářet webovské portály na platformě MySQL, PhP. Javascript s využitím nejznámějších frameworků.

Prerekvizity

Znalost HTML. Základní znalost databázových systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

Chaffer,j: Swedberg,K. Mistrovství v JQuery. Brno, Computer Press 2013. ISBN 978-80-251-4103-8
Koch,M.: Programování portálových technologií. Scriptum. Připravuje se.
Chaffer,j: Swedberg,K. Mistrovství v JQuery. Brno, Computer Press 2013. ISBN 978-80-251-4103-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jádro výuky leží v praktickém řešení zadaného problému posluchači. Posluchači jsou vedeni k vlastní aktivní práci a samostatnému vyhledávání požadovaných informací. V rámci cvičení jsou jim opravovány chyby a jsou naváděni k řešení.
V rámci kombinovaného studia dostávají studenti zpracovat práci na vybrané zadání z obsahového zaměření předmětu a to na základě vypsaných okruhů. Ke kontrole zpracování prací a konzultacím je využíván e-learning, ve kterém mají
studenti k dispozici elektronické materiály včetně kontrolních testů. Předmět je zakončen zpracováním a obhájením samostatného projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Posluchači zpracují v průběhu semestru kompletní portálové řešení.
Hodnocení je podle projektu.

Zakončení v případě vynucené distanční formy výuky
Hodnocení bude podle projektu. Přesný průběh hodnocení bude uveden na e-learningu v zápočtovém týdnu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod
2.-3. Základní filozofie portálových řešení
4.-5. Programovací jazyky PhP
6.-7. Databázový systém MySQL
8.-9. JavaScript - základy použití
10.-11. Ajax - technologie asynchronního volání
12.-13. jQuery - knihovna javascriptových funkcí

Cíl

Cílem předmětu je dát posluchačům praktické i teoretické znalosti a dovednosti nutné k vytváření portálů na běžně dostupných technologiích

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolovaná na zprávách o průběhu řešení projektu. Pro studenty s ISP platí to, co pro ostatní, pouze termíny jsou podle ISP.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning