Detail předmětu

CISCO akademie 2 - CCNA

FEKT-XCA2Ak. rok: 2020/2021

Předmět je založen na aktuálním a oficiálním Cisco CCNA kurzu Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Tento kurz je druhým kurzem v sérii Cisco CCNA a věnuje se technologiím směrování a přepínání v malých a středně velkých sítích. Také jsou v tomto kurzu probírány technologie pro zajištění spolehlivosti sítě, metody odstraňování problémů, bezdrátové sítě WLAN a bezpečnost v přepínaných sítích.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
• Popsat vlastnosti a konfigurovat virtuální lokální sítě VLAN.
• Nastavit směrovaní mezi VLAN.
• Popsat vlastnosti a výhody Spanning Tree protokolu (STP).
• Konfigurovat a odstraňovat problémy STP.
• Nastavit a odstranit problémy technologie EtherChannel.
• Popsat vlastnosti protokolu DHCP a konfigurovat DHCP server pro IPv4 a IPv6 sítě.
• Popsat vlastnosti a konfigurovat protokoly redundance brány FHRP.
• Zajistit základní bezpečnost v lokální síti.
• Popsat koncepci a nastavit bezdrátovou zabezpečenou lokální síť.
• Popsat koncepci směrovaní paketů v síti a nastavovat statické směrovaní.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce. Znalost základních principů IP sítí. Absolvovaný kurz CISCO academy CCNA 1.

Doporučená nebo povinná literatura

ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide Library. Cisco Press, 2019. ISBN-10: 1-58714-714-9. ISBN-13: 978-1-58714-714-2. (EN)
VELTE, Toby J. a Anthony T. VELTE. Síťové technologie Cisco. COMPUTER PRESS, 2003. ISBN 80-7226-857-0. (CS)
Cisco Networking Academy. Cisco Networking Academy [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z: netacad.com (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí teoretického testu a praktické zkoušky. Podrobné informace o průběhu hodnocení jsou k dispozici v e-learningu předmětu, dokument „Hodnocení předmětu“.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní konfigurace zařízení
2. Přepínání rámců
3. Virtuální lokální sítě VLAN
4. Směrování mezi VLAN
5. Spanning Tree protokol
6. Technologie EtherChannel
7. Protokol DHCPv4
8. Bezstavová autokonfigurace adres (SLAAC) a DHCPv6
9. Rodina protokolů FHRP
10. Zabezpečení lokálních sítí a konfigurace přepínače
11. Bezdrátové lokální sítě a jejich konfigurace
12. Koncepce směrování paketů, statické směrování

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy přepínání a směrování v malých a středně velkých sítích. Studenti budou také seznámeni se základní konfigurací sítě, s technologiemi pro zajištění škálovatelnosti sítě, s metodami monitorování a odstraňování problémů v IP sítích a se zabezpečením lokálních sítí (LAN) a bezdrátových sítí (WLAN).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning