Detail oboru

Biomedicínské a ekologické inženýrství

FEKTZkratka: M1-BEIAk. rok: 2020/2021

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Studijní obor Biomedicínské a ekologické inženýrství (BEI) je zaměřen na výchovu inženýra s orientací na mezioborou oblast biomedicínských a ekologických aplikací elektroniky a kybernetiky. Absolvent ovládá teoretické i praktické aspekty obecné elektronické inženýrské praxe a navíc je seznámen se zvláštnostmi aplikací v oblasti biomedicínského resp. klinického a ekologického inženýrství. Vedle technických obecných a specializovaných předmětů oblasti elektroniky a kybernetiky absolvuje student ucelený soubor biomedicínsky a ekologicky orientovaných předmětů, přednášených význačnými lékaři, biofyziky a environmentalisty. Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie. Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky a kybernetiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Klíčové výsledky učení

Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie.
Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty.
Absolventi oboru biomedicínského a ekologického inženýrství mohou uplatnit získané specielní znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy), ve výrobních podnicích lékařské techniky, v institucích, zajišťujících diagnostiku a ochranu životního prostředí. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast, jako inženýři-elektronici, zaměření na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorou techniku a na využití informačních technologií. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie.
Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty.
Absolventi oboru biomedicínského a ekologického inženýrství mohou uplatnit získané specielní znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy), ve výrobních podnicích lékařské techniky, v institucích, zajišťujících diagnostiku a ochranu životního prostředí. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast, jako inženýři-elektronici, zaměření na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorou techniku a na využití informačních technologií. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MABDAnalýza a interpretace biologických datcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MASOAnalýza signálů a obrazůcs5Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 13ano
MBCLBiologie člověkacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MMIDModelování a identifikacecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
MMOBModelování biologických systémůcs4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13ne
MUENÚvod do environmentalistikycs4Volitelný oborovýzkP - 26 / S - 13ano
MPC-MBAMateriály pro biomedicinské aplikacecs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MBFYBiofyzikacs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / L - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MDBEDiagnostika bio- a ekosystémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MEKIEkologické inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
MKZSKlasické zobrazovací systémy v medicíně a ekologiics5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
MKFLKlinická fyziologiecs4Povinnýzá,zkP - 13 / L - 26ano
MPC-PKSPočítačové a komunikační sítěcs4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MMZSVyšší metody zpracování signálůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
MZISZdravotnické informační systémycs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / CPP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MM2BSemestrální práce 2cs2PovinnýklPR - 26ano
MALESpeciální lékařská a ekologická technikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
MTZSTomografické zobrazovací systémycs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
MZDPZdravotní péčecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MEALEvoluční algoritmy cs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / O - 13ano
MNPSNávrh a provoz komplexních systémůcs4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 13ne
MPDGPočítačová podpora lékařské diagnostikyen4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
MPC-SPRSignálové procesorycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BPC-SNISnímačecs7Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Volitelný všeobecnýCj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / CPP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMSBDiplomová prácecs30PovinnýVD - 360ano
MXMBOdborná praxecs0PovinnýPX - 80ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / COZ - 13ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / COZ - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39ne
MMETZáklady metodologie výzkumu cs2Teoretická nadstavbaP - 13 / O - 13ano