Detail předmětu

CISCO akademie 1 - CCNA

FEKT-XCA1Ak. rok: 2020/2021

Předmět je dělen do dvou částí. V první části je probírán kurz CCNA Introduction to Networks, který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části je probírán kurz CCNA Routing and Switching Essentials, který se zabývá základy přepínání a směrování v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat základní prvky síťové komunikace,
- popsat modely OSI a TCP/IP,
- vysvětlit účel a princip komunikačních protokolů,
- popsat technologii Ethernet,
- provést návrh IP adresace,
- popsat činnost směrovače,
- popsat činnost přepínače,
- realizovat síť pomocí směrovačů a přepínačů,
- realizovat statické a dynamickým směrování,
- provést základní zabezpečení sítě,
- realizovat překlad adres NAT.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce.

Doporučená nebo povinná literatura

Lammle, T. et al. CCNA: Cisco Certified Network Associate Study Guide. Sybex, 6th Edition. ISBN: 0470110082. (EN)
Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Základy sítí. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)
Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Směrování, koncepce, protokoly. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí dvou teoretických testů a dvou praktických zkoušek. První hodnocení probíhá v polovině semestru. Druhé hodnocení probíhá ve zkouškovém období. Podrobné informace o průběhu hodnocení jsou k dispozici v e-learningu předmětu, dokument „Hodnocení předmětu“.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do IP sítí.
2) Síťové protokoly a komunikace.
3) Ethernet; síťová vrstva.
4) Transportní vrstva.
5) IP adresace; vytváření IP podsítí.
6) Aplikační vrstva.
7) Přepínání v lokálních sítích.
8) Sítě VLAN.
9) Statické směrování.
10) Dynamické směrování.
11) Směrování protokol OSPF.
12) DHCP; řízení přístupu pomocí ACL.
13) Překlad adres NAT pro IPv4.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy IP sítí. Studenti budou také seznámeni s účelem a činností síťových prvků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning