Detail předmětu

Praktikum z bioinženýrství

FCH-MCO_BIN_PAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu Praktikum z bioinženýrství jsou praktické úlohy v nichž se studenti seznámí se základními principy a logikou biotechnologických a bioinženýrských výrob a osvojí si obsluhou základní bioinženýrské instrumentace.

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu bude zisk obecně potřebných praktických znalostí z široké bioinženýrské oblasti.

Prerekvizity

Bioinženýrství I, Chemické inženýrství I,II, Mikrobiologie a Biochemie I,II.

Doporučená nebo povinná literatura

Murray M. - Y.: Comprehensive Biotechnology, Vol. 2. Pergamon Press, London 1985. (CS)
Baily J. E., Ollis D. F.: Biochemical Engineering Fundamentals. McGraw-Hill, New York 1986. (CS)
Rehm H. J., Reed G.: Biotechnology Vol. 4 - Measuring, Modelling and Control. VCH Publishers, New York 1991. (CS)
Rychtera M., Páca J.: Bioinženýrství kvasných procesů. VŠCHT Praha, Praha 1987. (CS)
Kaštánek F.: Bioinženýrství. Academia, Praha 2001. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou laboratorního cvičení. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení, vypracováni a odevzdani protokolů písemnou formou ke všem úlohám do laboratorního deníku, presentace, závěrečný test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do praktika
2. Základní bioinženýrské charakteristiky a operace biotechnologických výrob
3. Ultrafiltrace proteinů, posouzení purifikačného procesu, stanovení enzymové aktivity
4. Provedení kultivace v bioreaktoru
5. Analýza základních charakteristik kultivace v bioreaktoru
6. Prezentace, test

Cíl

Cílem Praktika z bioinženýrství je přiblížit studentovi bioinženýrské techniky v laboratorních podmínkách a lepší pochopení doposud získaných teoretických znalostí z bioinženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Hodnocené protokoly.
Písemný test znalostí z laboratorních prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program AKREDITACE magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program AKREDITACE magisterský navazující

  specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor