Detail předmětu

Analytická chemie potravin II

FCH-MCO_ACP2Ak. rok: 2020/2021

Předmět zahrnuje následující aktuální otázky současné analýzy potravin: Bezpečnost potravin z hlediska výskytu nežádoucích kontaminantů anorganického i organického původu včetně toxinů a hormonálních přípravků. Výskyt nebezpečných chorob a jejich detekce - BSE, parazitární, bakteriální a virové infekce. Autenticita a falšování potravin, používané metody a evropská legislativa.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu získá širší přehled o problémech spojených s produkcí potravin. Součástí přehledu jsou nově vyvíjené postupy přípravy vzorků a perspektivní metody analýzy včetně výhod a nevýhod jednotlivých postupů a metod pro vybrané důležité skupiny analytů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti v oblasti kvalitativní i kvantitativní analýzy, zejména instrumentální chemie a analytické chemie potravin I. Dále disciplína navazuje především na znalosti získané v biochemii, mikrobiologii, potravinářské technologii. Využívá rovněž teoretických principů, které byly vysvětleny ve fyzikální, anorganické a organické chemii a fyzice.

Doporučená nebo povinná literatura

Lees M.: Food authenticity and tracebility. CRC Press, Woodhead Pub., New York 2003. (EN)
Pico Y: Food toxicants analysis, Techniques, strategies and development, Elsevier, Amsterdam 2007 (EN)
Králová B., Fukal L., Rauch P, Ruml T: Bioanalytické metody, VŠCHT Praha 2001 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je ukončen písemnou zkouškou jejíž výsledky jsou probrány při ústní zkoušce s případnými doplňujícími otázkami. Minimum bodů pro absolvování zkoušky je 50 ze 100 možných.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. úvod do studia
2. Analýza DNA pro identicikaci živočišných/rostlinných látek v potravinách
3. PCR pro identifikaci potravinových složek
4. Spektroskopie I
5. Spektroskopie II
6. Separační metody I
7. Separační metody II
8. Analýza alergenů, enzymová analýza
9. Autenticita potravin I
10. Autenticita potravin II
11. Analýza kontaminantů v potravinách

Cíl

Cílem předmětu je utřídit, propojit a rozvinout znalosti z oborů biologie, biochemie, anorganické, organické a teoretické analytické chemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin vzhledem na aktuální otázky současné analýzy potravin, které zahrnují: bezpečnost potravin z hlediska výskytu nežádoucích kontaminantů anorganického i organického původu včetně hormonů a toxinů, výskytu nebezpečných chorob, parazitární, bakteriální a virové infekce, geneticky modifikované potraviny, autenticitu a falšování potravin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor