Detail předmětu

Rhinoceros

FA-RHEAk. rok: 2020/2021

Studenti se v předmětu naučí zvládnout tvorbu 3D modelů pomocí pokročilých objemových NURBS modelů a základy vizualizace v CAD. Pro výuku bude využíván program Rhinoceros 5.0.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Student získá pokročilé teoretické znalosti z modelování pomocí NURBS křivek a ploch.
Student získá základní znalosti o modelování v polygonálních sítích a přehled o dalších metodách 3D modelování.
Student získá základní znalosti o renderování.
Student získá praktické dovednosti při tvorbě modelů v Rhinoceros 5.0.
Student získá základní znalosti o adjustaci 2D výkresů v Rhinoceros 5.0.

Prerekvizity

Basic knowledge of any CAD environment, i. e. 2D work (AutoCAD or Rhinoceros welcomed).

Doporučená nebo povinná literatura

aktuální texty a otevřené přednášky
Učební texty lektora

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Classified credit - going through final test, submission of assignments in required terms.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti při vytváření 3D modelů v programu Rhinoceros 4.0.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

80% účast na cvičení, aktivní práce na cvičení, průběžné zpracování zadaných úkolů
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor