Detail předmětu

Architekt v praxi

FA-EARPAk. rok: 2020/2021

Poskytnout studentům komplexní informace o všech aspektech architektonické praxe a výkonu státní správy (proces založení vlastní projekční kanceláře, právní formy společností, vedení účetnictví, jednotlivé projekční stupně, objektovost, náležitosti stavebního řízení, apod.).

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Komplexní znalosti o všech aspektech architektonické praxe a výkonu státní správy

Prerekvizity

Základní povědomí o možnostech výkonu praxe projekční nebo výkonu úředním.

Doporučená nebo povinná literatura

Normy a předpisy související s tématy přednášek, další literatura doporučená lektory.
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky
Náplní předmětu bude představení vybraných architektů s praxí v ČR i v zahraničí - USA, Slovensko - v různých oborech - architektura budov, urbanismus, interiér, památková péče.
Poskytnout studentům komplexní informace o všech aspektech architektonické rpaxe a výkonu státní správy (proces založení vlastní projekční kanceláře, právní formy společnosti, vedení účetnictví, jednotlivé projekční stupně, objektovost, náležitosti stavebního řízení, apod.)

Cíl

Schopnost orientace v současných platných právních normách a předpisech týkajících se realizování vlastní architektonické rpaxe a při výkonu státní správy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna formou nepovinných přednášek, bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor