Detail předmětu

Digitální techniky pro architekty

FA-KARAk. rok: 2019/2020

Statická analýza digitálního modelu aplikovaná na vybrané úlohy. Základy sestavení statického modelu, analýza průběhu vnitřních sil. optimalizace pomocí genetických algoritmů. Pokročilejší metody jako force flow finding a optimalizace BESO. Strukturální optimalizace – topostruktura. Závěr bude věnován analýze vlastních a kanonických projektů. Student absolvuje odevzdáním seminární práce.

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Výsledky učení předmětu

Seminární práce.

Prerekvizity

Základní orientace v oboru, základy architektonické tvorby a tvůrčí uvažování. Základní orientace v 3D programech.

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.karamba3d.com/tutorials/ (EN)
https://www.rhino3d.com/download/Rhino/4.0/EssentialMathematics (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání a hodnocení seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do digitálních modelů a jejich možné aplikace.
2. Sestavení základního modelu, import dat a jejich manipulace.
3. Základní strukturální modely a jejich aplikace.
4. Pokročilé metody modelování, definice digitálního aparametrického modelu.
5. Úvod do skořepin a kontinuálních struktur, analýza a optimalizace.
6. Úvod do optimalizace digitálního modelu pomocí genetických algoritmů.
7. Komplexní metody optimalizace pomocí Cross section optimalizace.
8. Komplexní metody optimalizace pomocí BESO optimalizace.
9. Vizualizace dat a jejich další interpretace.
10. Aplikace digitálního modelu na vlasntí projekt.
11. Rozvinutí možností optimalizace a úprav vlastního projektu.
12. Aplikace optimalizace pomocí genetických algoritmů na vlasntí projekt a vizualizace dat .
13. Závěrečná prezentace seminárních prací.

Cíl

Rozšíření kompetencí a znalostí architekta v navrhování staveb s ohledem na jejich strukturální performanci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních, odevzdání seminární práce a její závěrečná prezentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor