Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KAk. rok: 2019/2020

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 10.11.2004Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu oboru Konstrukce a dopravní stavby je zvládnutí teoretických, inženýrských a speciálních odborných předmětů, umožňujících řešení problematiky inženýrských staveb.
Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství zahrnuje v počáteční fázi absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student volí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Konstrukce a dopravní stavby, a to na navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technických řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru. Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby je po ukončení studia stavebním bakalářem s konstrukčně-dopravním vzděláním.
Na základě samostatně vypracované bakalářské práce a jejího úspěšného obhájení získá absolvent akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ před jménem).
Absolvent získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Konstrukce a dopravní stavby. Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti.
Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BL002Betonové konstrukce (K)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BO003Dřevěné konstrukce (K)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BA004Matematika 4cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BM001Pozemní komunikace 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BD004Statika 2cs, en4zimníPovinnýzá,zkano
BF003Zakládání staveb (K)cs5zimníPovinnýzá,zkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
BB002Aplikovaná fyzika (K)cs4letníPovinnýzá,zkano
BO004Kovové konstrukce 1cs, en5letníPovinnýzá,zkano
BM002Pozemní komunikace 2cs4letníPovinnýzá,zkano
BD005Pružnost a plasticita cs5letníPovinnýzá,zkano
BN003Výuka v terénu (K)cs3letníPovinnýano
BL007Zděné konstrukce (K)cs4letníPovinnýzá,zkano
BN001Železniční stavby 1cs4letníPovinnýzá,zkano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BO008Kovové konstrukce 2cs5zimníPovinnýzá,zkano
BF005Mechanika hornin cs3zimníPovinnýano
BM003Městské komunikacecs5zimníPovinnýzá,zkano
BH012Pozemní stavitelství 2 (K)cs5zimníPovinnýzá,zkano
BL011Předpjatý betoncs5zimníPovinnýzá,zkano
BZ002Stavební právo (S, K, M)cs, en2zimníPovinnýano
BN002Železniční stavby 2cs5zimníPovinnýzá,zkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BL012Betonové mosty 1cs5letníPovinnýzá,zkano
BO009Kovové mosty 1cs5letníPovinnýzá,zkano
BF006Podzemní stavbycs5letníPovinnýzá,zkano
BD006Stavební mechanika cs5letníPovinnýzá,zkano
BF054Aplikace inženýrských úloh v geotechnice cs4letníVolitelnýzá,zk5392ano
BN052Mechanizace a provádění železničních stavebcs4letníVolitelnýzá,zk5392ano
BM052Praktické aplikace v pozemních komunikacíchcs4letníVolitelnýzá,zk5392ano
BL054Projektování betonových konstrukcícs4letníVolitelnýzá,zk5392ano
BO055Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcícs4letníVolitelnýzá,zk5392ano
BD053Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (K)cs4letníVolitelnýzá,zk5392ano
BI053Zkušebnictví a řízení jakostics4letníVolitelnýzá,zk5392ano
BL052Bakalářský seminář (K-BZK)cs2letníVolitelný5393ano
BF052Bakalářský seminář (K-GTN)cs2letníVolitelný5393ano
BO051Bakalářský seminář (K-KDK)cs2letníVolitelný5393ano
BM051Bakalářský seminář (K-PKO)cs2letníVolitelný5393ano
BD051Bakalářský seminář (K-STM)cs2letníVolitelný5393ano
BI051Bakalářský seminář (K-SZK)cs2letníVolitelný5393ano
BN051Bakalářský seminář (K-ZEL)cs2letníVolitelný5393ano
BL060Specializovaný projekt (K-BZK)cs4letníVolitelnýkl5394ano
BF060Specializovaný projekt (K-GTN)cs4letníVolitelnýkl5394ano
BO060Specializovaný projekt (K-KDK)cs4letníVolitelnýkl5394ano
BM060Specializovaný projekt (K-PKO)cs4letníVolitelnýkl5394ano
BD060Specializovaný projekt (K-STM)cs4letníVolitelnýkl5394ano
BI060Specializovaný projekt (K-SZK)cs4letníVolitelnýkl5394ano
BN060Specializovaný projekt (K-ZEL)cs4letníVolitelnýkl5394ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5392 0 BF054, BN052, BM052, BL054, BO055, BD053, BI053
5393 0 BL052, BF052, BO051, BM051, BD051, BI051, BN051
5394 0 BL060, BF060, BO060, BM060, BD060, BI060, BN060