Detail předmětu

Rybníky a účelové nádrže

FAST-BS053Ak. rok: 2019/2020

Úvod do problematiky, definice, historie výstavby rybníků v ČR
Rozdělení a funkce, průzkumové práce, výběr místa malé vodní nádrže
Vodní hospodářství malých vodních nádrží, ztráty vody, fyzikální, chemické a biologické procesy
Rybniční hráze, výpusti, odběry, bezpečnostní přelivy, dna nádrží, litorální zóna, okolí nádrží
Rybochovné nádrže, vodárenské, průmyslové a závlahové nádrže
Poldry, Protierozní nádrže, dešťové nádrže, atd.
Manipulační a provozní řády, odbahňování a revitalizace nádrží, rekonstrukce nádrží, modernizace, poruchy rybničních hrází, chyby v projektech rybníků, průběh výstavby.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled v problematice rybníků a malých vodních nádrží, znalost příslušných norem, schopnost navrhovat rybníky, znalost konstrukčních zásad pro navrhování.

Prerekvizity

Znalosti z hydrauliky a znalost vodohospodářského řešení nádrží včetně transformační funkce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, historie a význam rybničních staveb, ekologický a ekonomický přínos
2. Výběr místa nádrže, podklady pro návrh, předpisy a normy
3. Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží
4. Uspořádání a technické řešení malých vodních nádrží
5. Hráze - typy, konstrukční zásady
6. Výpustná zařízení - návrh, typy, konstrukční zásady
7. Bezpečnostní přelivy - návrh, typy, konstrukční zásady
8. Odběry vody, speciální objekty
9. Úprava koryta pod nádrží, dna a okolí nádrže
10. Chyby v konstrukci hrází a objektů, vady a poruchy
11. Základy rybníkářství, chov kapra
12. Manipulační a provozní řády malých vodních nádrží
13. Rekonstrukce a odbahňování malých vodních nádrží, poruch hrází, průběh výstavby.

Cíl

Přehled v problematice rybníků a malých vodních nádrží, znalost příslušných norem, schopnost navrhovat rybníky, znalost konstrukčních zásad pro navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor