Detail předmětu

Projekt vodní stavby

FAST-BR008Ak. rok: 2019/2020

Návrh hydrotechnické stavby dle zvoleného zaměření ve formě projektové dokumentace.
Obsahová náplň zahrnuje:
- koncepční návrh hydrotechnické stavby,
- návrhové výpočty (statické, hydrotechnické, hydroenergetické),
- návrh stavebně technického řešení hydrotechnické stavby,
- zpracování výkresové dokumentace stavby,
- zpracování textových příloh projektu (průvodní a techncká zpráva),
- příprava prezentace navrženého řešení,
- rozšíření praktických znalostí s používáním odpovídajícího programového vybavení.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním zkušeností o zásadách zpracování zadaného problému a zpracováním semestrálního projektu.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, statiku, říční hydrauliku a úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Schopnost analyzovat zadaný problém, přehled o nutných podkladech a zásadách zpracování projektu, schopnost využívat moderní výpočetní techniku v rámci řešení projektu, orientace v technických normách souvisejících s problematikou projektování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor