Detail předmětu

Přehrady a vodní elektrárny

FAST-BR007Ak. rok: 2019/2020

Základní informace z oblastí navrhování přehrad a využití vodní energie. Předmět navazuje na Hydrotechnické stavby a Hyrotechnické stavby I.
Podrobné informace z přehradního stavitelství, potřebné podklady pro návrh přehrad, zatížení přehrad, návrh příčných profilů a funkčních objektů přehrad, dispoziční řešení funkčních objektů , zakládání a provádění, měření na přehradách, technicko-bezpečnostní dohled,
Využití energie vodních toků, možnosti a zásady jejího využívání, typy hydroenergetických děl a jejich vodohospodářské řešení, objekty jednotlivých typů vodních elektráren, konstrukční uspořádání turbin, řešení jednotlivých částí vodních elektráren, návrh špičkové a malé vodní elektrárny.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Výstupem jsou získané znalosti, které studentům umožní samostatně řešit problematiku související s navrhováním a prováděním přehrad a objektů nutných pro využití vodní energie.

Prerekvizity

Základy z hydrauliky, hydrologie,hydrotechnických staveb, hydrotechnických staveb I, zakládání staveb, mechaniky zemin, geologie, provádění staveb, mechaniky, statiky, pružnosti a pevnosti, základy z navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - Vývoj a historie přehradního hostavitelství, dělení přehrad podle konstrukčních materiálů a podle statického přenostu zatížení do podloží. Podklady nezbytné pro návrh přehrad, návrh příčného profilů přehrad.
2.-3. - Funkční objekty přehrad, dispoziční řešení funkčních objektů, hydraulický návrh jednotlivých typů funkčních objektů.
4.-5. - Návrh jednotlivých konstrukčních prvků příčných profilů jednotlivých typů přehrad ( opevnění a ochrana vzdušního a návodního líce, drénážní systém, filtry, koruna hráze, těsnění přehrad, napojení těsnění na podloží).
6.-7. - Zakládání a provádění přehrad, měření na přehradách, technicko-bezpečnostní dohled.
8. - Využití energie vodních toků, možnosti a zásady jejího využívání.
9. - Typy hydroenergetických děl a jejich vodohospodářské řešení, funkční objekty jednotlivých typů vodních elektráren, návrh konstrukčního uspořádání těchto objektů.
10.-11. - Členění VE, konstrukční uspořádání turbin a jejich příslušenství a řešení jednotlivých částí vodních elektráren.
12. - Návrh špičkové a malé vodní elektrárny, strojovny a příslušenství VE.

Cíl

Studiem předmětu získají studenti základní informace, znalosti a dovednosti, které jim umožní samostatně řešit problematiku související s navrhováním a prováděním přehrad a objektů nutných pro využití vodní energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor