Detail předmětu

Systémy CAD (K)

FAST-BU051Ak. rok: 2019/2020

Vektorové editory, základy počítačové grafiky.
Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, kótování, bloky, hladiny, výstup výkresu na plotr).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.
3D modelování a základy vizualizace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD, základní orientace v modelování a vizualizaci.

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky, základy kreslení v rovině v některém CAD systému.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

přednášky (6 krát 2 hodiny)
1. Úvod do předmětu, teoretické základy CAD systémů.
2. Ovládání a přizpůsobení prostředí AutoCADu.
3. Souřadné systémy, hladiny a vlastnosti, usnadění kreslení, šablony.
4. Vlastní čáry a šrafy.
5. Poznámkové objekty, tisk z modelu a rozvržení.
6. Parametrické výkresy, spolupráce mezi výkresy, bloky, externí reference, spolupráce s jinými programy.
7. Základy 3D modelování a vizualizace, ukázky modelování v různých CAD programech.

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace, tvorba prostorových modelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor