Detail oboru

všeobecný

FASTZkratka: VSAk. rok: 2019/2020

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 10.11.2004Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia všeobecného oboru v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (společných prvních dvou ročníků všech studijních oborů - Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) je získání znalostí zejména z předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí tohoto společného bloku jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření a základní předměty odborného zaměření.

Klíčové výsledky učení

Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BV001Ekonomiecs3zimníPovinnýzá,zkano
BB001Fyzika cs5zimníPovinnýzá,zkano
BF001Geologie cs5zimníPovinnýzá,zkano
BU001Informatikacs3zimníPovinnýano
BA001Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BH001Pozemní stavitelství 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BA008Konstruktivní geometriecs5letníPovinnýzá,zkano
BA002Matematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BC001Stavební chemiecs5letníPovinnýzá,zkano
BI001Stavební látkycs5letníPovinnýzá,zkano
BV002Základy podnikové ekonomikycs5letníPovinnýzá,zkano
BD001Základy stavební mechaniky cs5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BE001Geodéziecs, en3zimníPovinnýzá,zkano
BO001Konstrukce a dopravní stavby cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BA003Matematika 3cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BD002Pružnost a pevnost cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BS001Vodohospodářské stavbycs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BI002Zkušebnictví a technologiecs, en5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BF002Mechanika zemincs, en5letníPovinnýzá,zkano
BL001Prvky betonových konstrukcícs, en5letníPovinnýzá,zkano
BO002Prvky kovových konstrukcícs, en5letníPovinnýzá,zkano
BD003Statika 1cs, en4letníPovinnýzá,zkano
BE002Výuka v terénu z geodéziecs, en2letníPovinnýano
BR051Hydraulika a hydrologie (K),(V)cs, en4letníVolitelnýzá,zk5371ano
BH058Pozemní stavitelství 2 (E)cs4letníVolitelnýzá,zk5371ano
BH052Pozemní stavitelství 2 (S)cs, en4letníVolitelnýzá,zk5371ano
BJ053Těžba a úpravnictví surovin (M)cs4letníVolitelnýzá,zk5371ano
BI052Diagnostika stavebních konstrukcí (K)cs4letníVolitelnýzá,zk5372ano
BC051Chemie a technologie vody (V)cs4letníVolitelnýzá,zk5372ano
BJ051Maltoviny 1 – teoretické podklady struktury silikátů (M)cs4letníVolitelnýzá,zk5372ano
BV051Pracovní inženýrství (E)cs4letníVolitelnýzá,zk5372ano
BH059Tepelná technika budov (S)cs, en4letníVolitelnýzá,zk5372ano
BR056Hydroinformatika 1 (V)cs3letníVolitelnýkl5373ano
BJ057Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M)cs3letníVolitelnýkl5373ano
BH051Počítačová grafika (S)cs, en3letníVolitelnýkl5373ano
BU051Systémy CAD (K)cs3letníVolitelnýkl5373ano
BW051Technologie stavebních prací 1 (E)cs3letníVolitelnýkl5373ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5371 0 BR051, BH058, BH052, BJ053
5372 0 BI052, BC051, BJ051, BV051, BH059
5373 0 BR056, BJ057, BH051, BU051, BW051