Detail oboru

General studies

FASTZkratka: VSAk. rok: 2019/2020

Program: Civil Engineering

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia všeobecného oboru v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (společných prvních dvou ročníků všech studijních oborů - Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) je získání znalostí zejména z předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí tohoto společného bloku jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření a základní předměty odborného zaměření.

Klíčové výsledky učení

Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BV001Ekonomiecs, en3zimníPovinnýzá,zkano
BB001Fyzika cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BF001Geologie cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BU001Informatikacs, en3zimníPovinnýano
BA001Matematika 1cs, en7zimníPovinnýzá,zkano
BH001Pozemní stavitelství 1cs, en7zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BA008Konstruktivní geometriecs, en5letníPovinnýzá,zkano
BA002Matematika 2cs, en5letníPovinnýzá,zkano
BC001Stavební chemiecs, en5letníPovinnýzá,zkano
BI001Stavební látkycs, en5letníPovinnýzá,zkano
BV002Základy podnikové ekonomikycs, en5letníPovinnýzá,zkano
BD001Základy stavební mechaniky cs, en5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BE001Geodéziecs, en3zimníPovinnýzá,zkano
BO001Konstrukce a dopravní stavby cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BA003Matematika 3cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BD002Pružnost a pevnost cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BS001Vodohospodářské stavbycs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BI002Zkušebnictví a technologiecs, en5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BF002Mechanika zemincs, en5letníPovinnýzá,zkano
BL001Prvky betonových konstrukcícs, en5letníPovinnýzá,zkano
BO002Prvky kovových konstrukcícs, en5letníPovinnýzá,zkano
BD003Statika 1cs, en4letníPovinnýzá,zkano
BE002Výuka v terénu z geodéziecs, en2letníPovinnýano
BR051Hydraulika a hydrologie (K),(V)cs, en4letníVolitelnýzá,zk5408ano
BH058Pozemní stavitelství 2 (E)cs4letníVolitelnýzá,zk5408ano
BH052Pozemní stavitelství 2 (S)cs, en4letníVolitelnýzá,zk5408ano
BJ053Těžba a úpravnictví surovin (M)cs4letníVolitelnýzá,zk5408ano
BI052Diagnostika stavebních konstrukcí (K)cs4letníVolitelnýzá,zk5409ano
BC051Chemie a technologie vody (V)cs4letníVolitelnýzá,zk5409ano
BJ051Maltoviny 1 – teoretické podklady struktury silikátů (M)cs4letníVolitelnýzá,zk5409ano
BV051Pracovní inženýrství (E)cs4letníVolitelnýzá,zk5409ano
BH059Tepelná technika budov (S)cs, en4letníVolitelnýzá,zk5409ano
BR056Hydroinformatika 1 (V)cs3letníVolitelnýkl5410ano
BJ057Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M)cs3letníVolitelnýkl5410ano
BH051Počítačová grafika (S)cs, en3letníVolitelnýkl5410ano
BU051Systémy CAD (K)cs3letníVolitelnýkl5410ano
BW051Technologie stavebních prací 1 (E)cs3letníVolitelnýkl5410ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5408 0 BR051, BH058, BH052, BJ053
5409 0 BI052, BC051, BJ051, BV051, BH059
5410 0 BR056, BJ057, BH051, BU051, BW051