Detail předmětu

Řízení provozní způsobilosti letadel

FSI-ORZAk. rok: 2019/2020

Náplní předmětu je výuka problematiky schvalování letadlové techniky, uvolňování letadel do provozu, údržby z pohledu organizace odpovědné za systém údržby, ale i za provádění vlastní údržby.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům orientaci v problematice certifikace letadel a jejich součástí, uvolnění letadel do provozu, požadavky kladené na organizace DOA, POA a údržby a jejich personál. Dále pak přehled o uplatňovaných systémech údržby a jejím řízení.

Prerekvizity

Základní znalosti z problematiky strojírenství, letadlové techniky (terminologie) a základní orientace v legislativě ČR.

Doporučená nebo povinná literatura

Nařízení komise (EU) č. 1321/2014 a jeho přílohy (EN)
DE FLORIO, Filippo. Airworthiness: an introduction to aircraft certification. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006, x, 247 s. : il. ISBN 0-7506-6948-9 (EN)
Technická a údržbová dokumentace vybraných letadel poskytnutá vyučujícím (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a postupů. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna exkurzí na pracovišti údržby.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: 90% účast na cvičení.
Zkouška: písemná - test.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí v problematice způsobilosti letadel k provozu, znalost legislativy a systému řízení způsobilosti a získání přehledu o postupech údržby letadel, oprávnění jednotlivých organizací a leteckého personálu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

90% účast na cvičení, odevzdání referátu ze zadané problematiky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Evropská a národní letecká legislativa
2. Certifikační standardy a procedurální postupy (Part 21)
3. Požadavky na organizace DOA, POA, a údržbu
4. Proces typové certifikace
5. Part M
6. Part 147, Part 66, Požadavky na personál údržby
7. CAMO organizace
8. Údržbová organizace
9. Systémy údržby letadla a jeho řízení
10. Technická a údržbová dokumentace letadla
11. Technická a údržbová dokumentace letadla
12. Problematika dovozu výrobků letadlové techniky ze států EU a mimo EU.
13. Specifické požadavky údržby a vybavení pro obchodní provoz, MEL, CDL

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kategorie letadel a jejich způsobilost pro obchodní činnost
2. Prokazování typové způsobilosti letadel vrtulí, motorů a ostatních výrobků letadlové techniky
3. Letová způsobilost individuálně postavených letadel
4. Příkazy zachování letové způsobilosti letadel
5. Vážení letadel
6. Změny zástavby letadel
7. Údržba komunikačních a navigačních systémů
8. Standardní formuláře EASA
9. Program údržby
10. Program údržby
11. Proces zápisu letadla do leteckého rejstříku
12. MEL – minimální vybavení letadla
13. Exkurse na pracovišti údržby

eLearning