Detail předmětu

Mobile Communications

FEKT-GSMKAk. rok: 2019/2020

Studenti se seznámí se základními principy šíření signálů a s problematikou datových přenosů v mobilních sítích. Kurs pokračuje probráním principů, které se uplatňují při datových přenosech v sítích GSM, GPRS a EDGE, včetně vysvětlení způsobu měření kvality služeb a optimalizace sítě. Důraz je kladen na vysvětlení principů mobilních systémů třetá a čtvrté generace (UMTS, LTE). V průběhu kurzu jsou probrány principy a vlastnosti systémů bezdrátových přístupových sítí (802.11x), sítí WiMAX, ITS a specifika Car2Car a Car2X komunikace.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (1) vysvětlit princip datových přenosů v síti GSM a v mobilních sítích 3. a 4. generace, (2) srovnat vlastnosti rádiových rozhraní různých systémů mobilních sítí, (3) popsat komunikaci v bezdrátových přístupových sítích s využitím modelu OSI, (4) analyzovat a interpretovat provoz v mobilních sítích, (5) diskutovat vlastnosti různých systémů mobilních sítí.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen popsat základní principy šíření elektromagnetických vln (vlastnosti přímé, odražené a prostorové vlny) a specifika různých kmitočtových pásem. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

HILLEBRAND, F. (Ed.) GSM and UMTS: The Creation of Global Mobile Communication. Chichester (UK): Wiley, 2002. (EN)
ERGEN, M. Mobile Broadband Including WiMAX and LTE. New York: Springer, 2009. (EN)
COX, C. An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications: Second Edition. Chichester: Wiley, 2014. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti mohou získat během semestru 25 bodů za aktivní práci v laboratorních svičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena 75 body.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Datové přenosy v mobilních sítích, obecný úvod do problematiky
2. GSM, EDGE - Mobilní systémy druhé generace
3. UMTS - Mobilní systémy třetí generace. Úvod, popis fyzické vrstvy
4. UMTS - Vývoj architektury systému
5. UMTS - Řízení rádiových prostředků, rychlé datové přenosy HSPA
6. LTE - Long Term Evolution, 3GPP Release 08. Popis fyzické vrstvy
7. LTE - Architektura, vlastnosti systému
8. LTE - řízení přidělování rádiových prostředků, CloudRAN, LTE Advanced
9. Bezdrátové přístupové sítě (802.xx), Sítě WLAN 802.11a,b,g,n, ...
10. Standardy osobních bezdrátových sítí WPAN
11. WiMAX a Mobile WiMAX - širokopásmové bezdrátové přístupové sítě
12. Sítě ITS (Intelligent Transportation System), komunikace Car2Car a Car2X
13. 5. generace mobilních sítí, bezdrátové sítě pro internet věcí

Laboratorní cvičení:
1. Měření parametrů spojení v síti GSM.
2. Měření parametrů spojení v síti UMTS.
3. Měření parametrů spojení v síti LTE.
4. Analýza datové propustnosti mobilních sítí.
5. Vliv koexistence bezdrátových standardů na parametry a kvalitu přenosu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí a činností systémů mobilních komunikací pro datové přenosy, užívaných v současné době v naší republice i ve světě a naznačit směry, kterými se budou mobilní komunikace ubírat v blízké budoucnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program TECO-G magisterský navazující

    obor G-TEC , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning