Detail oboru

Telecommunications

FEKTZkratka: G-TECAk. rok: 2019/2020

Program: Telecommunications

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 25.7.2016Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Magisterský studijní obor TELEKOMUNIKACE (TEC) se věnuje vzdělávání inženýrů specializovaných na elektroniku a komunikace a její aplikace zejména v oblasti bezdrátových a mobilních komunikací. Spektrum oboru přitom sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy. Svým obsahem a pojetím tak magisterský obor TEC pojednává o nosných technických oblastech současných i budoucích moderních elektronických komunikačních systémů a technologií a přirozenou formou navazuje na bakalářský obor Elektronika a sdělovací technika. Magisterský obor TEC lze začít studovat až po předchozím absolvování libovolného oboru bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu. Odbornou výuku v magisterském oboru TEC zajišťuje Ústav radioelektroniky (UREL). Nabídka předmětů spolu se samostatnou diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku obvodů a systémů rádiové komunikace a navigace (stacionárních, mobilních, pozemních i družicových), pokročilou přístrojovou, zvukovou a obrazovou elektroniku a na tvorbu, analýzu, zpracování a aplikace multimediálních signálů a dat.

Klíčové výsledky učení

Absolventi magisterského oboru TELEKOMUNIKACE (TEC) mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice telekomunikací, elektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky. Absolventi se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technické a řídicí manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi magisterského oboru TELEKOMUNIKACE (TEC) mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice telekomunikací, elektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky. Absolventi se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technické a řídicí manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GDTVDigital Broadcastingen5zimníPovinnýzá,zkano
GFSPFundamentals of Digital Signal Processingen5zimníPovinnýzá,zkano
GIKSImplementation of software communication systems en4zimníPovinnýzá,zkano
GSMKMobile Communicationsen4zimníPovinnýzá,zkano
GSTKStatistics in Telecommunicationsen4zimníPovinnýzá,zkano
GTRKWireless Communicationsen5zimníPovinnýzá,zkano
GKOMCommunication Technologyen4zimníVolitelný oborovýzá,zkano
GMIAMicrocontrollers for Advanced Applicationsen4zimníVolitelný oborovýzá,zkne
GTINTheoretical Informaticsen5zimníVolitelný oborovýzá,zkne
GTEOTheory of Electronic Circuitsen5zimníVolitelný oborovýzá,zkne
GPOUDouble-Entry Bookkeepingen3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
GEPOProfessional Successen3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GASVAntennas and Radio Linksen5letníPovinnýzá,zkano
GPKSComputer and Communication Networksen5letníPovinnýzá,zkano
GFTSFundamentals of Telecommunication Systemsen4letníPovinnýzá,zkano
GVDKMultimedia in Telecommunicationsen5letníPovinnýzá,zkano
GREMRF Measurements and Automationen4letníPovinnýzá,zkano
GSDSSatellite Communications and Networksen4letníPovinnýzá,zkano
GCPTCryptologic Protocol Theoryen5letníVolitelný oborovýzá,zkne
GPOAMicroprocessors and Architecturesen4letníVolitelný oborovýzá,zkne
GPLDProgrammable and Logic Devicesen5letníVolitelný oborovýzá,zkano
GTOCTheory of Communicationen4letníVolitelný oborovýzá,zkano
GMAUBookkeeping for Managersen3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
GJA4Business Englishen3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
GPOUDouble-Entry Bookkeepingen3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
GEPOProfessional Successen3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GCVTMicrowaves and RF Designen5zimníPovinnýzá,zkne
GFOKOptical Communications and Networksen5zimníPovinnýzá,zkne
GRARRadars and Navigation Systemsen4zimníPovinnýzá,zkne
GRFIRF Engineering and Identificationen4zimníPovinnýzá,zkne
GKOMCommunication Technologyen4zimníVolitelný oborovýzá,zkano
GMIAMicrocontrollers for Advanced Applicationsen4zimníVolitelný oborovýzá,zkne
GTINTheoretical Informaticsen5zimníVolitelný oborovýzá,zkne
GTEOTheory of Electronic Circuitsen5zimníVolitelný oborovýzá,zkne
GPOUDouble-Entry Bookkeepingen3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
GEPOProfessional Successen3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GMSEDiploma Thesisen30letníPovinnýne
GCPTCryptologic Protocol Theoryen5letníVolitelný oborovýzá,zkne
GPOAMicroprocessors and Architecturesen4letníVolitelný oborovýzá,zkne
GPLDProgrammable and Logic Devicesen5letníVolitelný oborovýzá,zkano
GTOCTheory of Communicationen4letníVolitelný oborovýzá,zkano
GMAUBookkeeping for Managersen3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
GJA4Business Englishen3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
GPOUDouble-Entry Bookkeepingen3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
GEPOProfessional Successen3letníVolitelný všeobecnýzá,zkne