Detail oboru

Telecommunications

FEKTZkratka: G-TECAk. rok: 2019/2020

Program: Telecommunications

Délka studia: 2 roky

Poplatek za studium: 2500 EUR/ročně pro studenty z EU, 2500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: 25.7.2016Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Magisterský studijní obor TELEKOMUNIKACE (TEC) se věnuje vzdělávání inženýrů specializovaných na elektroniku a komunikace a její aplikace zejména v oblasti bezdrátových a mobilních komunikací. Spektrum oboru přitom sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy. Svým obsahem a pojetím tak magisterský obor TEC pojednává o nosných technických oblastech současných i budoucích moderních elektronických komunikačních systémů a technologií a přirozenou formou navazuje na bakalářský obor Elektronika a sdělovací technika. Magisterský obor TEC lze začít studovat až po předchozím absolvování libovolného oboru bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu. Odbornou výuku v magisterském oboru TEC zajišťuje Ústav radioelektroniky (UREL). Nabídka předmětů spolu se samostatnou diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku obvodů a systémů rádiové komunikace a navigace (stacionárních, mobilních, pozemních i družicových), pokročilou přístrojovou, zvukovou a obrazovou elektroniku a na tvorbu, analýzu, zpracování a aplikace multimediálních signálů a dat.

Klíčové výsledky učení

Absolventi magisterského oboru TELEKOMUNIKACE (TEC) mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice telekomunikací, elektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky. Absolventi se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technické a řídicí manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi magisterského oboru TELEKOMUNIKACE (TEC) mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice telekomunikací, elektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky. Absolventi se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technické a řídicí manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GDTVDigital Broadcastingen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GFSPFundamentals of Digital Signal Processingen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
GIKSImplementation of software communication systems en4Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 13ano
GSMKMobile Communicationsen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
GSTKStatistics in Telecommunicationsen4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
GTRKWireless Communicationsen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
GKOMCommunication Technologyen4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 13 / L - 13ano
GMIAMicrocontrollers for Advanced Applicationsen4Volitelný oborovýzá,zkP - 13 / P - 13 / Cp - 26 / Cp - 26ne
GTINTheoretical Informaticsen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ne
GTEOTheory of Electronic Circuitsen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ne
GPOUDouble-Entry Bookkeepingen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ne
GEPOProfessional Successen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GASVAntennas and Radio Linksen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
GPKSComputer and Communication Networksen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GFTSFundamentals of Telecommunication Systemsen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
GVDKMultimedia in Telecommunicationsen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GREMRF Measurements and Automationen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
GSDSSatellite Communications and Networksen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
GCPTCryptologic Protocol Theoryen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / COZ - 13 / COZ - 13ne
GPOAMicroprocessors and Architecturesen4Volitelný oborovýzá,zkP - 13 / P - 13 / Cp - 26 / Cp - 26ne
GPLDProgrammable and Logic Devicesen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
GTOCTheory of Communicationen4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 13 / Cp - 13ano
GMAUBookkeeping for Managersen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ano
GJA4Business Englishen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ano
GPOUDouble-Entry Bookkeepingen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ne
GEPOProfessional Successen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GCVTMicrowaves and RF Designen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
GFOKOptical Communications and Networksen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
GRARRadars and Navigation Systemsen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
GRFIRF Engineering and Identificationen4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
GKOMCommunication Technologyen4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 13 / L - 13ano
GMIAMicrocontrollers for Advanced Applicationsen4Volitelný oborovýzá,zkP - 13 / P - 13 / Cp - 26 / Cp - 26ne
GTINTheoretical Informaticsen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ne
GTEOTheory of Electronic Circuitsen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ne
GPOUDouble-Entry Bookkeepingen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ne
GEPOProfessional Successen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GMSEDiploma Thesisen30PovinnýVD - 360ne
GCPTCryptologic Protocol Theoryen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / COZ - 13 / COZ - 13ne
GPOAMicroprocessors and Architecturesen4Volitelný oborovýzá,zkP - 13 / P - 13 / Cp - 26 / Cp - 26ne
GPLDProgrammable and Logic Devicesen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
GTOCTheory of Communicationen4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 13 / Cp - 13ano
GMAUBookkeeping for Managersen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ano
GJA4Business Englishen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ano
GPOUDouble-Entry Bookkeepingen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ne
GEPOProfessional Successen3Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26ne