Detail předmětu

Digital Broadcasting

FEKT-GDTVAk. rok: 2019/2020

Studenti se seznámí se základy vzorkování, kvantování a kódování obrazu a zvuku, dále s jejich komprimací a tvorbou multiplexu transportního toku digitální televize a rozhlasu. Kurs pokračuje vysvětlením principu přenosu v jednotlivých přenosových kanálech, a to v satelitním, kabelovém a zemském digitálním televizním a rozhlasovém vysílání. Důraz je kladen na vysvětlení principu zdrojového kódování, kanálového kódování a modulace obrazových, zvukových a multimediálních signálů. Studenti získají znalosti o metodách měření v jednotlivých standardech pro digitální televizní a rozhlasové vysílání.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (1) vysvětlit princip vzorkování, kvantování a kódování obrazových a zvukových signálů, (2) vysvětlit princip zdrojového a kanálového kódování a modulace digitální televize a rozhlasu, (3) popsat tvorbu přenosového multiplexu obrazu a zvuku digitální televize a rozhlasu, (4) porovnat jednotlivé standardy pro satelitní, kabelový a zemský přenos digitální televize a rozhlasu, (5) charakterizovat jednotlivé přenosové kanály pro satelitní, kabelový a zemský přenos digitální televize a rozhlasu, (6) analyzovat přenosové parametry, chyby přenosu a kvalitu služeb digitální televize a rozhlasu, (7) změřit parametry signálu satelitní, kabelové a zemské digitální televize a rozhlasu.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit základní principy digitálního zpracování signálů a datové komunikace. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

FISCHER, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. A practical Engineering Guide. 2010. (EN)
REIMERS, U. DVB. The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting. 2005. (EN)
HOEG, W., LAUTERBACH, T. Digital Audio Broadcasting. Principles and Applications of DAB, DAB+ and DMB (Third Edition). Willey, 2009. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru mohou studenti získat celkem 30 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 70 body.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Základy přenosu digitální televize a rozhlasu podle standardů DVB a DAB/DMB.
2. Digitalizace obrazových a zvukových signálů a aplikace LDTV, SDTV, HDTV.
3. Metody komprese a zdrojového kódování obrazu a zvuku MPEG.
4. Zabezpečení signálu digitální televize proti chybám při přenosu - FEC zabezpečení.
5. Digitální modulace pro oblast DVB (M-PSK, M-QAM, multiplex OFDM).
6. Standardy pro digitální televizní vysílání - DVB-S/S2, DVB-C/C2.
7. Standardy pro digitální televizní vysílání - DVB-T/T2.
8. Digitální zemské a satelitní vysílání pro mobilní telefony - DVB-H/SH.
9. Digitální rozhlasové vysílání a přenos zpráv a multimédií - DAB, DAB+, DMB.
10. Televizní přijímače (set-top boxy) s digitálním zpracováním pro příjem DVB-T/T2.
11. Televizní vysílače pro DVB-T/T2, vysílací sítě SFN a programové multiplexy.
12. Vliv vlastností přenosových kanálů na kvalitu signálu a služeb digitální televize.
13. Datové služby DVB - elektronický průvodce, interaktivita, MHP, DVB-IPDC, IPTV.

Laboratorní cvičení:
1. Digitalizace obrazu a komprese MPEG-2 a MPEG-4 AVC.
2. Vliv zabezpečení signálu FEC při přenosu na kvalitu obrazu.
3. Měření kvality signálu při terestrickém příjmu DVB-T.
4. Měření parametrů přijímače a set-top boxu DVB-T.
5. Měřící analyzátor transportního toku MPEG-2 TS.
6. Konvertor paketů DVB-S na DVB-C a měření signálu digitální kabelové televize.
7. Měření signálu při satelitním příjmu DVB-S/S2 z družice Astra (včetně HDTV).
8. Měření chyb v transportním toku a kvalita obrazu při terestrickém příjmu DVB-T.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a technickými prostředky pro přenos digitálního obrazu, zvuku a multimédií v satelitních, kabelových a zemských televizních a rozhlasových vysílacích sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Students registering for the course should be able to explain the basic principles of digital signal processing and data communication. Generally, the knowledge of the Bachelor's degree level is required.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program TECO-G magisterský navazující

    obor G-TEC , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning