Detail předmětu

Zásady navrhování ekologických staveb

FA-NESAk. rok: 2019/2020

Prohlubování znalostí studentů v navrhování energeticky úsporných staveb se zdravým vnitřním prostředím.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Získaní přehledu a nových informací pro navrhování udržitelných staveb.
Získaní informací o soudobých trendech udržitelného stavitelství.
Získání kontextuálních znalostí na pochopení souvislostí environmentální problematiky.
Získání vědomostí o hospodárném využívání přírodních zdrojů
Získaní schopnosti uplatnit ekologické aspekty v ateliérové tvorbě.

Prerekvizity

Základní znalosti v oboru navrhování staveb (urbanistické, architektonické, konstrukční.)

Doporučená nebo povinná literatura

Humm,O.: Nízkoenergetické domy (CS)
Neufert,E.: Navrhování staveb (CS)
Malaniuk, B.: Architektura ekologických staveb (CS)
Mollison,B.: Úvod do permakultury (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky
Manuela Roth: ECOLOGICAL LIVING, ISBN 978-3-8327-9306-7, (CS)
Mary Guzowski: TOWARDS ZERO ENERGY ARCHITEKTURE, ISBN 978-1-85669-678-4 (CS)
Marta Serrats, Visions of the Future: ARCHITEKTURE FOR THE 21st CENTURY, 2011, ISBN 978-84-9936-102-4 (CS)
Torben Dahl: CLIMATE AND ARCHITECTURE, 2010, ISBN 978-0415563093 (CS)
Barbara Sternthal: Die schönsten Passivhäuser, 2011, ISBN978-3-85033-536-2 (CS)
Danilo Palazzo, Frederick Steiner: URBAN ECOLOGICAL DESIGN - A PROCESS FOR REGENERATIVE PLACES, 2012, ISBN 9781597268295 (CS)
Steven Cohen, THE SUSTAINABLE CITY, 2017, ISBN: 978-0231182058 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování stanoveného zadání seminární práce.
Absolvování testu v e_learningu předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Trvale udržitelný rozvoj, základní pojmy
2. Udržitelná sídla, příklady řešení
3. Hospodárné využívání přírodních zdrojů
4. Hospodaření s vodou, územní koncept
5. Ekologické aspekty v urbanismu a architektuře (zásady pro navrhování ekologických staveb)
6. Ekologické bydlení - umění bydlet
7. Kvalita pasivního domu
8. Proč stavět ekologicky, zdravé domy, zdravé prostředí
9. Energetický koncept - bilance energeticky úsporných opatření, alternativní zdroje energie
10. Plusové domy
11. Konstrukční požadavky ekologické výstavby, výběr materiálů
12. Příklady ekologické výstavby,
13. Soudobé trendy.

Cíl

Cílem je seznámit studenty budoucí architekty nejen s požadavky navrhování, ale i s realizacemi staveb, které budou vlivem rostoucích ekologických a zdravotních požadavků společnosti hrát ve stavebnictví stále významnější roli.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinné konzultace v rámci seminářů podle předem stanoveného časového plánu.
Zhotovení seminárbí práce.
Absolvování testu v e_learningu předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning