Detail předmětu

Stavební a průmyslová geodezie

FAST-CE052Ak. rok: 2018/2019

Základní pojmy stavební geodezie.
Chyby měření, charakteristiky přesnosti 1D a 2D veličin, základní rozbory přesnosti vytyčení.
Přesné měření úhlů a délek. Přesná nivelace.
Metody polohového a výškového vytyčování. Vytyčovací výkresy.
Vytyčovací sítě.
Geodetické práce při projektování a realizaci staveb.
Měření posunů a přetvoření staveb.
Současné progresívní geodetické měřící technologie (Globální družicové navigační systémy, laserové skenování).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Absolvent si rozšíří znalostí aplikací geodézie ve stavebních oborech. Absolvent předmětu je schopen:
- aplikovat základní postupy rozborů přesnosti měření a vytyčení
- aplikovat běžně používané metody vytyčování délek, úhlů a výšek včetně analýz přesnosti
- aplikovat metody vytyčování oblouků a přechodnic
- popsat metodiku měření posunů a přetvoření stavebních objektů

Prerekvizity

Znalost základů matematiky a geodézie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka v souladu se Studijním řádem VUT. Odevzdání a akceptování protokolů z jednotlivých úloh je povinnou podmínkou. Absolvování závěrečného písemného testu. Pro úspěšné absolvování testu je požadováno alespoň 50% správných odpovědí na testové otázky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy stavební geodezie. Chyby měření, charakteristiky přesnosti 1D a 2D veličin.
2. Základní rozbory přesnosti vytyčení. Přesné měření úhlů a délek.
3. Přesná nivelace. Metody vytyčování úhlů, délek a výšek.
4. Základní polohové a výškové vytyčovací úlohy.
5. Vytyčovací výkresy. Vytyčovací sítě. Geodetické práce při projektování a realizaci staveb staveb.
6. Měření posunů a přetvoření staveb. Měření v podzemí.
7. Progresívní geodetické měřící technologie (Globální družicové navigační systémy, laserové skenování, fotogrammetrie).

Cíl

Rozšíření znalostí geodézie ve stavebních oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy stavební geodezie. Chyby měření, charakteristiky přesnosti 1D a 2D veličin.
2. Základní rozbory přesnosti vytyčení. Přesné měření úhlů a délek.
3. Přesná nivelace. Metody vytyčování úhlů, délek a výšek.
4. Základní polohové a výškové vytyčovací úlohy.
5. Vytyčovací výkresy. Vytyčovací sítě. Geodetické práce při projektování a realizaci staveb staveb.
6. Měření posunů a přetvoření staveb. Měření v podzemí.
7. Progresívní geodetické měřící technologie (Globální družicové navigační systémy, laserové skenování, fotogrammetrie).

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Introduction, míry přesnosti, intervaly spolehlivosti.
2. Výpočty pro analýzy přesnosti měření a vytyčení.
3. Přesné měření úhlů, paralaktické měření délky.
4. Přesná nivelace.
5. Nepřímé určení nepřístupné délky.
6. GNSS měření.
7. Kontrola splnění požadavků na zápočet, závěrečný test, udělení zápočtů.