Detail předmětu

Soudobá architektura

FAST-AG001Ak. rok: 2018/2019

Vstupní informace o soudobé architektonické scéně, hlavních proudech a vůdčích osobnostech determinujících soudobou architekturu. Slouží na samém počátku studia pro výchozí orientaci ve vlastní ateliérové tvorbě následujícího semestru.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student se bude orientovat v dějinách světové architektury po roce 1960. Student se bude orientovat v dějinách české architektury po roce 1960. Student pozná základní stylové proudy v současné architektuře. Student bude znát výrazné osobnosti současné české architektury. Student porozumí klíčovým teoretickým názorům v současné architektuře.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia a nenavazuje tedy na žádnou předchozí disciplínu. Předpokládá se všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou předkládány formou přednášek a prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

Student složí zkoušku ve formě písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod 1: Architektura a urbanismus v Evropě od starověku do 18. století
2. Úvod 2: Architektura a urbanismus v Evropě od 19. století
3. Kořeny modernismu (A. Loos, L. Mies van der Rohe, Le Corbusier)
4. Postmoderna (R. Venturi, R. Bofill, J. Stirling a další)
5. High-tech (R. Rogers, N. Foster, N.Grimshaw a další)
6. Dekonstruktivismus (P. Eisenman, B. Tschumi, Z. Hadid, R. Koolhaas a další)
7. Organická architektura (F. Gehry, S. Calatrava a další)
8. Minimalismus (P. Zumthor, J. Herzog - P. de Meuron a další)
9. Kritický regionalismus (A. Siza, R. Legoretta a další)
10. Kritika modernismu, tradicionalismus (L. Krier, Q. Terry a další)
11. Tradicionalismus a rekonstrukce památek
12. Česká architektura po roce 1989
13. Česká architektura po roce 1989, brněnská scéna

Cíl

Základní orientace v soudobé architektuře, kořeny soudobé architektury, soudobé proudy, racionální a kreativní větve světové i domácí scény.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod 1: Architektura a urbanismus v Evropě od starověku do 18. století
2. Úvod 2: Architektura a urbanismus v Evropě od 19. století
3. Kořeny modernismu (A. Loos, L. Mies van der Rohe, Le Corbusier)
4. Postmoderna (R. Venturi, R. Bofill, J. Stirling a další)
5. High-tech (R. Rogers, N. Foster, N.Grimshaw a další)
6. Dekonstruktivismus (P. Eisenman, B. Tschumi, Z. Hadid, R. Koolhaas a další)
7. Organická architektura (F. Gehry, S. Calatrava a další)
8. Minimalismus (P. Zumthor, J. Herzog - P. de Meuron a další)
9. Kritický regionalismus (A. Siza, R. Legoretta a další)
10. Kritika modernismu, tradicionalismus (L. Krier, Q. Terry a další)
11. Tradicionalismus a rekonstrukce památek
12. Česká architektura po roce 1989
13. Česká architektura po roce 1989, brněnská scéna