Detail předmětu

Elektrotechnická zařízení budov

FAST-BT053Ak. rok: 2018/2019

Navrhování základních elektrorozvodů a osvětlení v budovách. Návrh hromosvodu.
Bezpečnost práce na elektrických zařízení.
Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb - odborná způsobilost v elektrotechnice.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Znalost základní fyzikálních zákonu v oboru elektroinstalace.
Pochopení zákonitostí elektroinstalace.
Návrh osvětlení pro rodinný dům.
Návrh zásuvkových obvodů pro rodinný dům.
Znalost návrhu hromosvodu.
Bezpečnost práce na elektrických zařízení.
Po úspěšném ukončení předmětu bude absolvent splňovat podmínku základního elektrotechnického vzdělání a bude připraven na zkoušku dle vyhlášky č.50/1978 Sb §6.

Prerekvizity

Fyzika - základy elektro.

Korekvizity

Sítě technické infrastruktury.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad problematiky a vzorová řešení. Ve cvičeních studenti řeší odpřednášená témata na zadané budově (návrhy, výpočty). V rámci cvičení probíhá praktický nácvik na výukových panelech.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení.
Vypracování projektu ve cvičení.
Zvládnutí písemného části zkoušky.
Zvládnutí ústní části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty
Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice
Technické kreslení v elektrotechnice
Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení
Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky
Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje
Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje
Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách
Bezpečnost práce na elektrických zařízení
Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb - odborná způsobilost v elektrotechnice

Cíl

Navrhování základních elektrorozvodů v budovách. Návrh hromosvodu. Návrh osvětlení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty
Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice
Technické kreslení v elektrotechnice
Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení
Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky
Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje
Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje
Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách
Bezpečnost práce na elektrických zařízení
Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb - odborná způsobilost v elektrotechnice

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty
Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice
Technické kreslení v elektrotechnice
Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem
Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení
Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky
Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje
Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje
Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách
Bezpečnost práce na elektrických zařízení
Praktický nácvik na výukových panelech

eLearning