Detail předmětu

Technologie staveb 2

FAST-BW004Ak. rok: 2018/2019

Předmět navazuje na Technologii staveb 1 a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Montážní postupy železobetonových a ocelových konstrukcí. Problematika vnitřních a dokončovacích procesů, zásady jejich provádění, sled činností, stavební připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a jejich koordinace. Požadavky kvalitativní, bezpečnostní i požadavky s ohledem na životní prostředí.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o přípravě a provádění vybraných dílčích stavebních procesů. Budou schopni vypracovat technologický projekt procesu vybraných dílčích stavebních procesů hrubé vrchní stavby a prací vnitřních a dokončovacích. Budou mít znalosti o jejich stavební připravenosti. Budou mít znalosti o strojním vybavení a mechanizaci procesů a o základech bezpečnosti práce. Kontrolovanými výstupy jsou zpracovávané technologické předpisy pro vybrané probírané dílčí stavební procesy.

Prerekvizity

Znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebních objektů.

Korekvizity

Doplňování a rozšiřování znalostí z oblasti navrhování stavebních objektů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Mezi výukové metody patří exkurze na realizované stavby především pozemních staveb, se zaměřením na montáže a práce vnitřní a dokončovací. Součástí výuky je i vypracování technologických projektů vybraných dílčích stavebních procesů a jejich prezentace v rámci výukového procesu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je povinná účast ve cvičení a uznání vypracovaných řešených technologických předpisů dílčích stavebních procesů, které jsou vyžadovány pro udělení zápočtu. Předmět je zakončen zkouškou.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování.
2. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Optimalizace metod.
3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů. Sled jednotlivých procesů, návazností a koordinace.
4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových.
5. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění, plynu a vzduchotechniky.
6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku. Připravenost stavby, návaznosti, zkoušky.
7. Montáže výplní otvorů - oken, dveří, zámečnických výrobků, vestavěného nábytku. Připravenost stavby.
8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata.
9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, systémy, postupové diagramy. Kvalitativní podmínky.
10.Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost.
11. Zřizování stropních podhledů. Systémy, připravenost podkladu, technologické postupy. Časová náročnost.
12. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky.
13. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy maleb a nátěrových hmot, vhodnost použití.

Cíl

Naučit studenta vypracovat technologický předpis vybraných dílčích stavebních procesů hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací a v praxi při jejich realizaci tyto dílčí stavební procesy umět podle zpracované dokumentace řídit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování.
2. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Optimalizace metod.
3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů. Sled jednotlivých procesů, návazností a koordinace.
4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových.
5. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění, plynu a vzduchotechniky.
6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku. Připravenost stavby, návaznosti, zkoušky.
7. Montáže výplní otvorů - oken, dveří, zámečnických výrobků, vestavěného nábytku. Připravenost stavby.
8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata.
9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, systémy, postupové diagramy. Kvalitativní podmínky.
10.Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost.
11. Zřizování stropních podhledů. Systémy, připravenost podkladu, technologické postupy. Časová náročnost.
12. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky.
13. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy maleb a nátěrových hmot, vhodnost použití.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Montáž železobetonového skeletu, návrh skladby a výpis prvků skeletu, postup montáže, volba montážního jeřábu, pracovní pomůcky, složení pracovní čety, časový průběh prací.
4.-6. Vnitřní rozvod instalací, technologický předpis, (voda, kanalizace, elektro). Stavební připravenost, volba materiálů, postup realizace.
7.-9. Provádění vnitřních omítek, připravenost stavby, použité materiály, složení pracovní čety, mechanismy a pracovní nářadí. Postup provádění, časový plán provádění vnitřních omítek na řešeném objektu.
10.-12. Kladení podlah, volba podlahových povrchů, připravenost stavby, výpis materiálů, pracovní nářadí a pomůcky, postup prováděných prací.
13. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.

eLearning