Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-GTN)

FAST-BF060Ak. rok: 2018/2019

Komplexní specializovaný geotechnický projekt, návrh a realizace staveb ve složitých geotechnických podmínkách, volba optimálního technologického postupu.
Speciální problémy řešení geotechnického projektu, stavební a provozní stádia, identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí, koncepce řešení, alternativy, vyšetření definitivního stavu.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Během kurzu se student naučí využívat znalosti získané v předmětech geotechnického zaměření k řešení konkrétních úkolů ze stavební praxe. Naučí se komplexně řešit praktické problémy z oboru geotechniky, včetně použití odborné literatury, norem, tvorby výpočtového modelu, rozboru výsledků a stanovení závěrů.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základové konstrukce, podzemní stavby, zemní konstrukce, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Korekvizity

Nové technologie speciálního zakládání a podzemních staveb, environmentální geotechnika, výpočetní metody v geotechnice.

Doporučené volitelné složky programu

Účast na odborných seminářích pořádaných Ústavem geotechniky. Účast na workshopech pořádaných význačnými geotechnickými firmami.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášené téma je cvičeno na individuálním seminárním projektu, zahrnujícím jednotlivě probírané části. Část cvičení probíhá v PC učebně - aplikace softwaru pro řešení úlohy. Součástí výuky je i prezentace projektu.
Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy pořádané v rámci různých projektů.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování individuálního specializovaného projektu a splnění docházky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Naučit studenty bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volba optimálního technologického postupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do komplexního specializovaného projektu.
2. Zadání individuálního praktického problému.
3.-8. Práce na projektu. Individuální konzultace s učitelem.
9. Individuální prezentace projektu.
10. Prezentace projektu - pokračování a diskuse.
11. Závěr. Zápočet.