Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-BZK)

FAST-BL052Ak. rok: 2018/2019

Řešení problémových okruhů z oblasti betonových a zděných konstrukcí majících vztah k bakalářské práci.
Příprava podkladů a materiálů k bakalářské práci.
Příprava a zpracování části bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost správně analyzovat a řešit vybrané problémy betonových konstrukcí pozemních nebo inženýrských staveb a mostů týkajících se obsahu bakalářské práce.
Student získá schopnost správně analyzovat a řešit vybrané problémy zděných konstrukcí pozemních staveb týkajících se obsahu bakalářské práce.
Student získá schopnost prezentovat výsledky své práce a obhájit je.

Prerekvizity

navrhování betonových a zděných konstrukcí

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou seminářů. V seminářích jsou vybraná hlavní témata zpracovávána na individuálně zadaných seminárních pracích.

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání seminárních prací vypracovaných podle individuálního zadání. Studenti jsou povinni práce průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a prezentovat a obhájit do určeného termínu. Docházka v semináři je kontrolovaná.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Správně analyzovat a řešit vybrané problémy betonových a zděných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb týkajících se obsahu bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání a specifikace seminárních prací souvisejících s bakalářskou prací.
2.- 9. Vypracování, konzultace a korekce seminárních prací. Vypracování části zadané bakalářské práce.
10. Prezentace a obhajoba seminárních prací.
11. Odevzdání seminárních prací.