Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-KDK)

FAST-BO051Ak. rok: 2018/2019

Seminář je cílen k přípravě a zpracování bakalářské práce, a to se zaměřením na problematiku ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů.
Zvýrazněny budou zejména oblasti, týkající se výběru a použití materiálů, statického a konstrukčního řešení, zásad dimenzování prvků, spojů, přípojů a detailů konstrukce, působení nosných konstrukcí s přihlédnutím k jejich realizaci, revizím, případně rekonstrukcím a přestavbám.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovedností z oblasti dimenzování prvků a spojů, ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů. Bude schopen v návaznosti na statické řešení navrhnout konstrukční detaily a zpracovat komplexní návrh jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Prerekvizity

Znalost navrhování prvků a spojů kovových a dřevěných konstrukcí. Principy stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity nutné pro návrh jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity. Získání znalostí z problematiky modelování stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování komplexního statického a konstrukčního návrhu jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání projektu.
2.-3. Geometrické a dispoziční řešení konstrukce, předběžný statický výpočet.
4.-6. Řešení projektu: modelování, statické výpočty, dimenzování. Konzultace s vedoucím bakalářské práce.
7.-9. Řešení projektu: konstrukční řešení, výkresová dokumentace. Konzultace s vedoucím bakalářské práce.
10. Kompletace projektu.
11. Prezentace projektu.