Detail předmětu

Diplomový projekt

FAST-TG10Ak. rok: 2018/2019

Diplomový projekt je vymezen zaměřením, které si student volí na počátku navazujícího magisterského studia. Pro zaměření Architektura se jedná o soubor staveb nebo jednu stavbu s náročným provozem, zpracovanou v úrovni architektonické studie a doplněnou stavebně inženýrskou částí, prokazující znalosti realizace výstavby. Pro zaměření Management architektury jde o architektonickou studii doplněnou o analýzu z hlediska komerčního a manažerského. Pro zaměření Prostorové plánování se jedná o urbanistickou studii postihující i oblast městského inženýrství a environmentální problematiky.

Výsledky učení předmětu

Diplomový projekt je průkazem zralosti absolventa dvoustupňového strukturovaného studia architektury, schopného zvládnout nejsložitější úlohy spojené s navrhováním a realizací objektů či souborů pozemních staveb nebo rozvoje sídel.

Prerekvizity

Souhrn všech vědomostí a dovedností získaných předchozím strukturovaným studiem oboru architektura.

Korekvizity

Diplomový projekt není doprovázen jinými disciplinami.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu .... (CS)
Související zákony, hygienické předpisy, vyhlášky a technické normy. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně a graficky prezentovat zadaný úkol a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Oponentní posudek externího odborníka a posudek vedoucího práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná semestrální práce na architektonické nebo urbanistické studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.

Cíl

Průkaz zralosti absolventa dvoustupňového strukturovaného studia architektury, schopného zvládnout nejsložitější úlohy spojené s navrhováním a realizací objektů či souborů pozemních staveb nebo rozvoje sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, letní semestr, 28 kreditů, povinný
    obor ARS , 2. ročník, letní semestr, 28 kreditů, povinný
    obor ARS , 2. ročník, letní semestr, 28 kreditů, povinný