Detail předmětu

Odborná exkurze

FAST-TG53Ak. rok: 2018/2019

Odborná exkurze je významnou součástí magisterského studia architektury. Vzhledem k charakteru oboru je přímá zkušenost s realizovanými stavbami historickými i současnými, vnímaná v souvislostech místa, v trojrozměrné skutečnosti a v čase nenahraditelná jinými prostředky. Zásadní význam má příprava programu a itinerář exkurze, sestavený odborníkem. Výklad in situ, jak přítomným pedagogem, tak event. autorem navštívené stavby, násobí účinek zážitku a vytváří zpětnou vazbu na látku odpřednášenou na akademické půdě.
Organizace odborné exkurze je založena na aktivní účasti studentů, kteří se podílí na její přípravě a po jejím uskutečnění předkládají garantovi předmětu cestovní zprávu podle stanovené osnovy. Na jejím základě obdrží klasifikovaný zápočet.

Výsledky učení předmětu

Student pozná vynikající architekturu ve vybrané světové lokalitě.
Student prohloubí své schopnosti architektonické kritiky.
Student prohloubí své vnímání architektury.
Student posílí svou schopnost diskutovat o architektuře.
Student procvičí svou schopnost profesionální komunikace v cizím jazyce.

Prerekvizity

Orientace v oboru architektura na úrovni absolutoria bakalářského studijního programu. Exkurze vyžaduje finanční spoluúčast studenta cca 4000-7000 Kč za dopravu a ubytování.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je doporučena garantem předmětu podle konkrétní skladby programu před konáním exkurze. 0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka v terénu je zaměřena na rozvoj praktických dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Student připraví referát o vybrané navštívené lokalitě.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poznání významných domácích a zahraničních historických a současných staveb, urbánních celků a příkladů kulturní krajiny in situ.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

96 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Po všechny dny exkurze jsou studenti seznamováni s architekturou v terénu.