Detail předmětu

Internetové aplikace

FIT-WAPAk. rok: 2018/2019

Internetové standardy a protokoly. Značkovací jazyky a rodina HTML a XML. Technologie výstavby stránek v HTML včetně dynamických stránek a stránek se skripty JavaScript.

Výsledky učení předmětu

Znalost principů všech typů internetových aplikací. Pokročilejší znalost jejich vytváření.

Prerekvizity

počítačové sítě, Internet, protokoly

Doporučená nebo povinná literatura

 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5
 • Komplexní sada elektronických opor

 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5
 • Flanagan, D.: JavaScript - kompletní  průvodce, Computer Press 2002 Praha,  825 s., ISBN 80-7226-626-8
 • Beazey, D.M.: Python - podrobná referenční příručka pro programovací jazyk Python, Neocortex 2002 Praha, 429 s., ISBN 80-86330-05-2

Způsob a kritéria hodnocení

Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.
Podmínky zápočtu:
Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Úvod do internetových sítí, protokoly TCP/IP, MIME, HTML.
  2. Jiné aplikační protokoly ldap, poštovní protokoly.
  3. SGML - pojem dokumentu a jeho typu, definice typů dokumentů, XML.
  4. HTML jako typ dokumentu SGML, XHTML jako typ dokumentu XML.
  5. DOM - Document Object Model.
  6. CSS.
  7. JavaScript I.
  8. JavaScript II.
  9. Klientský JavaScript - dynamické generování stránek, ovládání událostí.
  10. Serverová část aplikací - PHP I.
  11. Serverová část aplikací - PHP II. 
  12. Kombinace klientové a serverové části aplikace - AJAX.
  13. Obecné internetové aplikace.

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  1. Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti IS k detailnímu řešení. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní.
  2. Specifikovat řešený problém formou neformální specifikace. Na základě této specifikace cvičící potvrdí vhodnost projektu.
  3. Formálně popsat (stačí na papíře) řešení pomocí diagramů UML (diagram použití, diagram tříd, některý vhodný dynamický diagram).
  4. Definovat rozhraní s návazným systémem formou sady dokumentů XML přicházejících a odcházejících (dokumenty popsané pomocí XML schemat či DTD).
  5. Implementovat popsané řešení tak aby byla umožněna práce (prohlížečem přes Internet) s daty v jednoduché databázi a komunikace XML dokumentů přes rozhraní.

Cíl

Získat znalosti umožňující používat a vytvářet internetové aplikace. Hlouběji se zabývat zejména skriptovacími a značkovacími jazyky a jejich použitím pro tvorbu internetových stránek a také výměnu dat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Úvod do internetových aplikací.
 2. Úvod do jazyka JavaScript.
 3. Pokročilé programování v jazyce JavaScript a jazyk TypeScript.
 4. Značkovací jazyky a serializace dat.
 5. Internetové sítě a web, protokoly TCP/IP, DNS, URI, MIME, HTTP.
 6. Tvorba webového frontendu (HTML, DOM, CSS, klientský JavaScript, frameworky).
 7. Webová aplikační rozhraní a webové služby (XMLRPC, web services, REST).
 8. Tvorba webového backendu (server-side rendering, Node.js, Express).
 9. Webové aplikace typu single page (Ajax, client-side rendering, frameworky).
 10. Zpracování XML (XPath, XSLT).
 11. Porovnání přístupů k serializaci dat.
 12. Bezpečnost webových aplikací.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti tvorby webových stránek. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní.