Detail předmětu

Logika

FIT-LOGAk. rok: 2018/2019

V předmětu budou systematicky vyloženy základy výrokové a zejména predikátové logiky. Nejprve budou studenti seznámeni se syntaxí a sémantikou těchto logik, pak budou logiky studovány jako formální teorie s důrazem na problematiku dokazování formulí. Prodiskutovány budou také klasické věty o korektnosti,  úplnosti a kompaktnosti. Po probrání převodu formulí na prenexní tvar budou uvedeny některé vlastnosti a modely teorií 1. řádu. Pozornost bude také věnována nerozhodnutelnosti teorií 1. řádu vyplývající ze známých Gödelových vět o neúplnosti. Závěrem předmětu bude pojednáno o některých dalších významných logikách, které nacházejí uplatnění v informatice.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu získají studenti schopnost chápání principů axiomatických matematických teorií i schopnost přesného (formálního) matematického vyjadřování. Naučí se také formálně odvozovat nové formule a dokazovat formule dané. Uvědomí si efektivitu formálního uvažování, ale také jeho hranice.
Studenti se naučí exaktnímu formálnímu myšlení, které jim umožní provádět korektní a efektivní algoritmizaci řešení zadaných problémů. Také získají schopnost ověřovat správnost již vytvořených algoritmizací (verifikace programů).

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v předmětu Diskrétní matematika z bakalářského stupně studia.

Doporučená nebo povinná literatura

 • E. Mendelson, Introduction to Mathematical Logic, Chapman&Hall, 2001
 • A. Nerode, R.A. Shore, Logic for Applications, Springer-Verlag 1993
 • D.M. Gabbay, C.J. Hogger, J.A. Robinson, Handbook of Logic for Artificial Intellogence and Logic Programming, Oxford Univ. Press 1993
 • G. Metakides, A. Nerode, Principles of logic and logic programming, Elsevier, 1996
 • Melvin Fitting, First order logic and automated theorem proving, Springer, 1996
 • Sally Popkorn, First steps in modal logic, Cambridge Univ. Press, 1994
 • A. Sochor, Klasická matematická logika, Karolinum, 2001
 • V. Švejnar, Logika, neúplnost a složitost, Academia, 2002

 • E. Mendelson, Introduction to Mathematical Logic, Chapman&Hall, 2001
 • A. Nerode, R.A. Shore, Logic for Applications, Springer-Verlag 1993
 • D.M. Gabbay, C.J. Hogger, J.A. Robinson, Handbook of Logic for Artificial Intelligence and Logic Programming, Oxford Univ. Press 1993
 • G. Metakides, A. Nerode, Principles of logic and logic programming, Elsevier, 1996
 • Melvin Fitting, First order logic and automated theorem proving, Springer, 1996
 • Sally Popkorn, First steps in modal logic, Cambridge Univ. Press, 1994

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální test.
Podmínky zápočtu:
Pravidelná docházka na cvičení a úspěšné složení obou kontrolních testů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Základy teorie množin a kardinální aritmetiky
  2. Jazyk, formule a sémantika výrokové logiky
  3. Formální systém výrokové logiky
  4. Dokazatelnost ve výrokové logice, věta o úplnosti
  5. Jazyk predikátové logiky, termy a formule
  6. Sémantika predikátové logiky
  7. Formální systém predikátové logiky 1. řádu
  8. Dokazatelnost v predikátové logice
  9. Věta o úplnosti a o kompaktnosti, prenexní tvar formulí
  10. Teorie 1. řádu a jejich modely
  11. Nerozhodnutelnost teorií prvního řádu, Gödelovy věty o neúplnosti
  12. Teorie 2. řádu (monadická logika, SkS a WSkS)
  13. Některé další logiky (intuicionistická, modální a temporální logika, Presburgerova aritmetika)

  Osnova numerických cvičení:
  1. Relační systémy a univerzální algebry
  2. Množiny, kardinální čísla a kardinální aritmetika
  3. Výroky, výrokové spojky, pravdivostní tabulky, tautologie a kontradikce
  4. Nezávislost logických spojek, axiomy výrokové logiky
  5. Věta o dedukci a dokazování formulí výrokové logiky
  6. Termy a formule predikátové logiky
  7. Interpretace, splnitelnost a pravdivost
  8. Axiomy a odvozovací pravidla predikátové logiky
  9. Věta o dedukci a dokazování formulí v predikátové logice
  10. Převody formulí na prenexní tvar
  11. Teorie 1. řádu a jejich modely
  12. Monadické logiky SkS a WSkS
  13. Intuicionistická, modální a temporální logika, Presburgerova aritmetika

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami uvažování v matematice. Studenti by si měli osvojit obecné principy predikátové logiky a získat tak schopnost přesného matematického uvažování a vyjadřování. Také by se měli naučit pracovat s některými dalšími důležitými formálními teoriemi využívanými v informatice.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Základy teorie množin a kardinální aritmetiky
 2. Jazyk, formule a sémantika výrokové logiky
 3. Formální systém výrokové logiky
 4. Dokazatelnost ve výrokové logice, věta o úplnosti
 5. Jazyk predikátové logiky, termy a formule
 6. Sémantika predikátové logiky
 7. Formální systém predikátové logiky 1. řádu
 8. Dokazatelnost v predikátové logice
 9. Věta o úplnosti a o kompaktnosti, prenexní tvar formulí
 10. Teorie 1. řádu a jejich modely
 11. Nerozhodnutelnost teorií prvního řádu, Gödelovy věty o neúplnosti
 12. Teorie 2. řádu (monadická logika, SkS a WSkS)
 13. Některé další logiky (intuicionistická, modální a temporální logika, Presburgerova aritmetika)

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Relační systémy a univerzální algebry
 2. Množiny, kardinální čísla a kardinální aritmetika
 3. Výroky, výrokové spojky, pravdivostní tabulky, tautologie a kontradikce
 4. Nezávislost logických spojek, axiomy výrokové logiky
 5. Věta o dedukci a dokazování formulí výrokové logiky
 6. Termy a formule predikátové logiky
 7. Interpretace, splnitelnost a pravdivost
 8. Axiomy a odvozovací pravidla predikátové logiky
 9. Věta o dedukci a dokazování formulí v predikátové logice
 10. Převody formulí na prenexní tvar
 11. Teorie 1. řádu a jejich modely
 12. Monadické logiky SkS a WSkS
 13. Intuicionistická, modální a temporální logika, Presburgerova aritmetika