Detail předmětu

Matematický seminář

FIT-ISMAk. rok: 2018/2019

Středoškolská matematika 

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky.
Schopnost formálního matematického vyjadřování.

Prerekvizity

Základní početní dovednosti

Doporučená nebo povinná literatura

 • Kolářová, E. Matematický seminář. Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
 • Krupková, V. Matematický seminář pro FIT 

 • Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
 • Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
 • Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.

Způsob a kritéria hodnocení

Dvě kontrolní písemky  na probranou látku.
Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:

 • Účast na cvičeních (bez neomluvené absence a nejvýše se třemi omluvenými absencemi).
 • Získání alespoň 50 % z hodnocení.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova numerických cvičení:
  1. Úpravy algebraických výrazů 1
  2. Úpravy algebraických výrazů 2
  3. Rovnice a nerovnice
  4. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
  5. Funkce - pojem a základní vlastnosti
  6. Polynomy
  7. Goniometrické funkce a rovnice
  8. Exponenciální funkce a logaritmus
  9. Analytická geometrie 1 - lineární útvary
  10. Analytická geometrie 2 - kuželosečky
  11. Komplexní čísla 1
  12. Komplexní čísla 2

Cíl

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Úpravy algebraických výrazů 1
 2. Úpravy algebraických výrazů 2
 3. Rovnice a nerovnice
 4. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 5. Funkce - pojem a základní vlastnosti
 6. Polynomy
 7. Goniometrické funkce a rovnice
 8. Exponenciální funkce a logaritmus
 9. Analytická geometrie 1 - lineární útvary
 10. Analytická geometrie 2 - kuželosečky
 11. Komplexní čísla 1
 12. Komplexní čísla 2

eLearning