Detail oboru

Podnikové finance a obchod

FPZkratka: MGR-PFOAk. rok: 2018/2019

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Dvouletý magisterský studijní obor Podnikové finance a obchod je organizován formou prezenčního studia. Základem studia je báze předmětů z oblasti podnikového finančního řízení, účetnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. Studenti se dále specializují v rámci volitelných předmětů, které umožňují získat hlubší znalosti ve zvolené oblasti. Cílem oboru je výchova vysoce kvalifikovaných pracovníků se širokým rozhledem v oblasti financí a obchodu podnikové i bankovní sféry, s rozhledem podloženým kvalitní znalostí základních teoretických disciplín i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti financí, obchodu, bankovnictví.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění ve finančních útvarech podniků, na pozicích finančních poradců, v podnikových úsecích obchodu, logistiky, marketingu, ve funkcích středního managementu v bankovních subjektech a dalších institucích finančního trhu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
fmPFinanční managementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
makPMakroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
PpomPManagement 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
PmirPMetody investičního rozhodovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AJ1BAnglický jazyk B2 - 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
PA1Profesní angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
eoPElektronický obchodcs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV2ano
PjoPJakost v obchodním podnikánícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10PV2ano
PopPObchodní podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV2ano
PosaPOperační a systémová analýzacs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV2ano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2VolitelnýCj - 26ano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2VolitelnýCj - 26ano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3VolitelnýklCj - 26ne
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2VolitelnýCj - 26ano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2VolitelnýCj - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
banPBankovnictví 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
PcinPCompetitive Intelligencecs4Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
cePCorporate Economicsen4PovinnýzkP - 26ano
mik2PMikroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AJ2BAnglický jazyk B2 - 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV3ano
PA2Profesní angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV3ano
coPControllingcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV4ano
PmoPMezinárodní obchodcs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV4ano
cpbPObchodování cenných papírů a komoditcs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13PV4ano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr0Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it0Volitelnýzá,zkCj - 26ano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de0VolitelnýklCj - 26ano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de0VolitelnýklCj - 26ne
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de0VolitelnýklCj - 26ano
pmPPersonální managementcs4VolitelnýklP - 13 / C1 - 26ano
RpmamPPokročilé metody analýz a modelovánícs4VolitelnýklP - 26 / CPP - 13ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru0Volitelnýzá,zkCj - 26ano
ssepPSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs3VolitelnýklP - 13 / C1 - 13ano
smpPStatistické metody v praxics2VolitelnýP - 13 / C1 - 13ano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es0Volitelnýzá,zkCj - 26ano
PvmzPVybrané metody zpravodajské analýzy Competitive Intelligencecs3VolitelnýP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
misPManagement informačních systémůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
rvpPRozbor výkonnosti podnikucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
PspPSemestrální projektcs7PovinnýS - 26ano
PugebPUnderstanding Global and European Business Environmenten4PovinnýzkP - 26ano
PmePManažerská ekonomikacs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 26PV6ano
muPManažerské účetnictvícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV6ano
rmPRisk managementcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV6ano
PtojPTrénink obchodního jednánícs3Povinně volitelnýC1 - 26PV6ano
asPAplikovaná statistikacs4VolitelnýklP - 13 / C1 - 26ano
fscmPFinance Services Center Managementen2VolitelnýklC1 - 26ano
ipPInovace v podnikucs4VolitelnýklP - 26 / C1 - 13ano
maPMarketingové aplikacecs4VolitelnýklP - 13 / C1 - 26ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
Rpaj1PPředmět v anglickém jazyce 1en3VolitelnýzkP - 13ano
Rpnj1PPředmět v německém jazyce 1de3VolitelnýzkP - 13ano
IzmPZnalostní managementcs4Volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PdisPDiplomní seminářcs14PovinnýklSD - 20ano
mfPMezinárodní financecs4Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
nmPNákladový managementcs4Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
PolPObchodní logistikacs4Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
PsksPStrategie konkurenčních střetůcs4Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV6 2 PmeP, muP, rmP, PtojP
PV8 1
PV1 1 AJ1B, PA1
PV3 1 AJ2B, PA2
PV9 1
PV4 2 coP, PmoP, cpbP
PV2 2 eoP, PjoP, PopP, PosaP
PV5 1