Detail předmětu

Hydrologie

FAST-DS71Ak. rok: 2017/2018

Základy stochastické hydrologie, modelování umělých průtokových řad, modelování syntetických dešťů, problematika časového a prostorového rozdělení srážek, meteorologické radary a meteorologické družice, numerické meteorologické předpovědní modely, modely srážkoodtokového procesu v malých a velkých povodích, operativní předpovědi odtoku vody z povodí, extrémní průtoky

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Doktorand získá znalosti umožňující aplikovat metody stochastické hydrologie a operativní hydrologie při zpracování disertační práce

Prerekvizity

Základy znalosti z vyšší matematiky, statistiky a teorie pravděpodobnosti, fyziky. Hlubší znalosti z hydrologie na úrovni magisterského studia

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy stochastické hydrologie
2. Modelování umělých průtokových řad
3. Modelování syntetických dešťů.
4. Odhady prostorového rozložení srážek nad povodím.
5. Meteorologické radary, meteorologické družice
6. Numerické předpovědní modely srážek
7. Modely srážkoodtokového procesu v malých povodích
8. Modely srážkoodtokového procesu ve velkých povodích
9.-11. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí
12.-13. Extrémní průtoky

Cíl

Schopnost podrobné orientace v hydrogické problematice, samostatné řešení náročných hydrologických úloh, výchozí teoretické znalosti pro
navazující doktorské studium zaměřené na vodohospodářskou problematiku

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor