Detail předmětu

Strojní zařízení elektráren

FEKT-BSZEAk. rok: 2017/2018

Studenti se seznámí se strojními zařízeními, s nimiž se pracuje v elektroenergetice. K nejdůležitějším částem energetických zařízení patří energetické stroje, které mění primární formy energie na další využitelné formy; to jsou např. parní kotle, parní turbíny, vodní turbíny atp. Další skupinu energetických strojů tvoří transformátory, které mění parametry stejného druhu energie; např. tepelné výměníky atd. Hlavní pozornost je věnována provozním a energetickým charakteristikám těchto zařízení, organizaci jejich provozu a údržby, otázkám jejich efektivního využití. Obsah předmětu navazuje na znalosti získané v předmětu Technická mechanika. Předmět je prerekvizitou pro předměty Jaderně energetická zařízení, Výroba elektrické energie, Užití elektrické energie a Semestrální projekt.

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o strojních zařízeních, s nimiž se pracuje v elektroenergetice, o provozních a energetických charakteristikách těchto zařízení, organizaci jejich provozu a údržbě, o otázkách jejich efektivního využití.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Raček, J.: Strojní zařízení elektráren.
Raček, J.: Strojní zařízení elektráren. Podklady pro cvičení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení odborného základu a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává tři samostatné úkoly.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zařízení a prostředky k manipulaci a přepravě materiálu. Systémy pro dopravu kapalin - potrubí, čerpadla hydrostatická, čerpadla hydrodynamická, čerpadla ostatní. Systémy pro dopravu plynů - potrubí, kompresory objemové, kompresory rychlostní. Hydraulické motory - hydrostatické motory, vodní turbíny. Tepelné motory - parní turbíny. Zařízení na výrobu páry - parní kotle. Kondenzační zařízení. Tepelné motory - plynové turbíny.

Cíl

Seznámit studenty se strojními zařízeními elektráren - provozní a energetické charakteristiky, organizace jejich provozu a údržby, problematika efektivního využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor