Detail oboru

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

FEKTZkratka: B-SEEAk. rok: 2017/2018

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Tříletý bakalářský studijní obor SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA (SEE) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka se širokým základem znalostí teorie, navrhování, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky. Obor zahrnuje i moderní problematiku výkonové a řídicí elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů.
Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (ÚVEE) a Ústav elektroenergetiky (ÚEEN). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům zvolit si zaměření buď na elektroenergetiku, která obsahuje výrobu elektrické energie z klasických i obnovitelných zdrojů, přenos a rozvod elektrické energie včetně SmartGrids a využití světelné a tepelné techniky, nebo na silnoproudou elektrotechniku, což je buď konstrukce, stavba a výroba elektrických strojů a přístrojů a dalších elektrotechnických zařízení, případně projektování a realizace elektrických regulačních pohonů, zařízení výkonové elektroniky a komplexní průmyslová automatizace. Student získává i související poznatky z aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti z elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i ze souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Absolventi získají vysokoškolskou kvalifikaci (bakalářský diplom) elektrotechnického bakaláře. Po krátkém profesním zaškolení jsou schopni zastávat technické i manažerské funkce a postupovat v kariérním růstu. Absolventi oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky najdou uplatnění zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, nejen elektrotechnických.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA má kvalitní znalosti v oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech výkonové elektroniky a silnoproudé elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen elektrotechnických. Ve všech výše uvedených technických oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BEL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BFY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
BMA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BMTDMateriály a technická dokumentacecs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC1SPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýklano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
BELSElektrotechnický seminářcs2zimníVolitelný všeobecný B-SEE 1r ZS VV ano
BFYSFyzikální seminářcs2zimníVolitelný všeobecný B-SEE 1r ZS VV ano
BMASMatematický seminářcs2zimníVolitelný všeobecný B-SEE 1r ZS VV ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BESOElektronické součástkycs5letníPovinnýzá,zkano
BESOPElektronické součástky - praktikumcs2letníPovinnýklano
BEL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BFY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BISEInformatika v silnoproudé elektrotechnicecs2letníPovinnýano
BMA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC2SPočítače a programování 2cs5letníPovinnýklano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BMA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BMVEMěření v elektrotechnicecs6zimníPovinnýzá,zkano
BSASSignály a systémycs6zimníPovinnýzkano
BTMBTechnická mechanikacs6zimníPovinnýzá,zkano
BVELVýkonová elektronikacs6zimníPovinnýzá,zkano
BEMCElektromagnetická kompatibilitacs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
BMEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýklano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
BDSYDaňový systém ČRcs2zimníVolitelný všeobecnýklB-SEE 3r LS VV-Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BDEEDistribuce elektrické energiecs6letníPovinnýzá,zkano
BEPRElektrické přístrojecs6letníPovinnýzá,zkano
BESBElektrické strojecs6letníPovinnýzá,zkano
BTRBTeorie řízenícs6letníPovinnýzá,zkano
BVEEVýroba elektrické energiecs6letníPovinnýzá,zkano
BDIZDiagnostika a zkušebnictvícs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BMFVMěření fyzikálních veličincs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BPGAProgramovatelné automatycs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BVPAVybrané partie z matematiky I.cs5letníVolitelný mimooborovýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecnýano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BEEEEkonomika a ekologie elektroenergetikycs6zimníPovinnýzá,zkano
BEPBElektrické pohonycs5zimníPovinnýzá,zkano
BRZBRozvodná zařízenícs6zimníPovinnýzá,zkano
BBPSSemestrální prácecs3zimníPovinnýklano
BUEEUžití elektrické energiecs6zimníPovinnýzá,zkano
BAEBAutomobilová elektrotechnikacs6zimníVolitelný oborovýzkano
BPSEPočítačové metody v silnoproudé elektrotechnicecs6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
BPSDProjektování silových a datových rozvodůcs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BPEEProjektování v elektroenergeticecs6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
BREBŘídicí elektronikacs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BSZEStrojní zařízení elektrárencs6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
BVNPVysoké napětí a elektrické přístrojecs5zimníVolitelný oborovýzá,zkne
BMMSMikrosenzory a mikromechanické systémycs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BOOKOptoelektronika a optické komunikacecs7zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BVPMVybrané partie z matematiky II.cs5zimníVolitelný mimooborovýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkB-SEE 3r LS VV-Aano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkB-SEE 3r LS VV-Aano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkB-SEE 3r LS VV-Aano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkB-SEE 3r LS VV-Bne
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýB-SEE 3r LS VV-Bano
BUBCÚvod do biologie člověkacs4zimníVolitelný všeobecnýklB-SEE 3r LS VV-Bano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BBCSBakalářská prácecs5letníPovinnýano
BES2Elektrické stroje 2cs5letníPovinnýzá,zkano
BXBSOdborná praxecs0letníPovinnýano
BEKBEkologie v elektroenergeticecs6letníVolitelný oborovýzá,zkne
BERBEkonomika a řízenícs6letníVolitelný oborovýzá,zkne
BIRCInspekční a revizní činnostcs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BJEZJaderně energetická zařízenícs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BMTPMikroprocesorová technika v pohonechcs6letníVolitelný oborovýzá,zkne
BNEPNavrhování elektrických pohonůcs6letníVolitelný oborovýzá,zkne
BOJZOchrany a jištění zařízenícs6letníVolitelný oborovýzá,zkne
BPAVPočítačová animace a vizualizacecs6letníVolitelný oborovýklne
BPPKPočítačová podpora konstruovánícs6letníVolitelný oborovýklano
BPMSPočítačové modelování a simulacecs6letníVolitelný oborovýklne
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XELEBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
BDSYDaňový systém ČRcs2letníVolitelný všeobecnýklne
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkB-SEE 3r LS VV-Aano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkB-SEE 3r LS VV-Aano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýB-SEE 3r LS VV-Aano
BFSLFinanční službycs2letníVolitelný všeobecnýB-SEE 3r LS VV-Ane
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýB-SEE 3r LS VV-Aano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkB-SEE 3r LS VV-Aano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecnýB-SEE 3r LS VV-Bano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýB-SEE 3r LS VV-Bano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkB-SEE 3r LS VV-Angličtinaano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkB-SEE 3r LS VV-Angličtinaano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
B-SEE 3r LS VV-A 1 XCA1, XCA3, XCA5, XCA2, XCA4, XEPO, BFSL, XKPT, XPOU
B-SEE 3r LS VV-B 1 BDSY, XEKE, XPOM, BUBC, BRKJ, XTPR
B-SEE 3r LS VV-Angličtina 2 XAN4, XAEI
B-SEE 1r ZS VV 1 BELS, BFYS, BMAS