Detail předmětu

Computer modelling in power electrical engineering.

FEKT-NPMEAk. rok: 2015/2016

Informace o současných metodách počítačové grafiky využitelné pro prostorové modelování. Rozšíření znalostí o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, parametrickém modelování. Vytváření konstrukční a technologické dokumentace a prezentace 3D modelu spolu s vizualizací a animací a využití CAD systémů jako prostředků k fotorealistickému zpracování modelů elektrických strojů a přístrojů. (Programy AutoCAD, 3D Studio MAX, Autodesk Mechanical Desktop, MechSoft-Profi, Autodesk Inventor.)

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Rožšíření znalostí o systémech pro prostorové modelování a konstruování a jejich uplatnění při tvorbě konstrukční dokumentace.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

3D Studio-Reference Manual,Autodesk, AutoCAD - Reference Manual,Autodesk, Inc
Open Inventor is The Inventor Mentor by Josie Wernecke (ISBN 0-201-62495-8).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

40 bodů - zkouška
40 bodů - samostatné projekty
20 bodů - test

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Principy CAD systémů
2. Principy práce při modelování, objemové a plošné modelování
3. Parametrické modelování
4. Booleovské operace s 2D a 3D objekty
5. Problematika kótování, kótovacího stylu, asociativity kót
6. Výměna dat mezi CAD systémy, vkládání objektů z externích souborů
7. Vytváření výkresové dokumentace z 3D modelu, řezy a průřezy
8. Vizualizace
9. Animace
10. Grafické systémy pro podporu konstrukčního procesu
11. Metoda konečných prvků - program Ansys Workbench
12. Digitalizace 3D objektů
13. Zpracování digitálního videa

Cvičení:
1. AutoCAD - rozšíření základní znalostí
2. Principy práce při modelování
3. Autodesk Mechanical Desktop - parametrické modelování
4. Nadstavba AutoCADu - MechSoft-Profi
5. Práce se systémem 3D Studio MAX
6. Práce se systémem 3D Studio MAX
7. Externí reference
8. Tvorba výkresové dokumentace z 3D modelu
9. Samostatná práce - projekt v AutoCADu
10. Samostatná práce - projekt v 3D Studiu MAX
11. Samostatná práce - Autodesk Inventor
12. Samostatná práce - střih videa
13. Zápočet

Cíl

Seznámení s možnostmi grafických systémů pro podporu konstrukčního procesu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
    obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor