Detail předmětu

Počítačová podpora projektování dopravních staveb

FAST-BN92Ak. rok: 2013/2014

Doplňující předmět, jehož cílem je naučit studenty projektovat dopravní stavby v prostředí profesionálních programových systémů. Obsahově je zaměřen zejména na programové produkty I/RAS, Geovect, MGeo a InRoads/InRail, MxRoad/MxRail s následující náplní:
Základní charakteristiky programových produktů firmy Bentley (InRoad/InRail a MxRoad/MxRail) Autodesk (Civil 3D). Skenování a filtrace mapových podkladů. Vektorizace mapových podkladů. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání. Podélný profil, výškové řešení. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy. Klopení a převýšení – metody. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export. Definice cesty, modelář, zobrazení, návrh křižovatky, výpočet a umístění vyhybek apod. Orientace na špičkový software - InRoad/InRail, MxRoad/MxRail (dříve Moss), Autodesk Civil 3D apod.
Součástí výuky je i geodeticko-projekční nadstavba MGeo umožňující díky přiřazeným kódům k naměřeným bodům (pomocí digitálních dálkoměrů) automatické vykreslení linií, umístění značek do výkresu.
Jsou plánovány setkání a konzultace se špičkovými odborníky z praxe.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti umožňující jim navrhovat liniové stavby pomocí počítače. Rovněž se naučí sestavovat digitální model terénu z různých typů dat. Součástí získaných znalostí je také tvorba úprav terénu. Studenti se naučí projektovat silniční komunikace včetně rozšíření vozovky. Zároveň studenti získají znalosti k počítačovému projektování železničních tratí včetně návrhu výhybek.

Prerekvizity

Základní práce v CAD, průměrná znalost informačních technologií. Základní návrhové prvky liniových staveb.

Korekvizity

Žádné další znalosti nejsou potřebné.

Doporučená nebo povinná literatura

T. Kácha: SiteWorks a InRoads pro MicroStation. Intergraph ČR, 1998.
T. Lendvorský: Školení MX. SYMOS Praha, 2001.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka na cvičení.
Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní charakteristiky programových produktů
InRoads/InRail, MxRoad/MxRail a Autodesk Civil 3D, nastavení
preferencí, základní vlastnost programu MicroStation
2. Mapové podklady (seznámení se systémem Zabaged), skenování a
filtrace mapových podkladů.
3. Vektorizace mapových podkladů.
4. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice.
5. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné
trasování, vyrovnání.
6. Podélný profil, výškové řešení, popis
7. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy,
tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do
příčných řezů.
8. Klopení a převýšení – metody.
9. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export.
10.Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení, rozšiřování
komunikace, stoupací pruhy
11.Umístění výhybek, vyrovnání (regrese) směrových a výškových
bodů, křivostní diagram, metody návrhu křižovatky,
12.Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu,
řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení)
13.Program MGeo, metody kódování měřených bodů z digitálního
dálkoměru, automatické vytváření linií a umístění značek do CAD
výkresu, základní geodetické úlohy

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování dopravních staveb (silnic a železnic) v prostředí CAD systémů. Jde o předmět, který byl dlouhodobě úspěšně vyučován Ústavem železničních konstrukcí a staveb pro potřeby Magisterského studijního programu Stavební inženýrství, 4. ročník s názvem Grafické výpočetní systémy, 5N0.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní charakteristiky programových produktů
InRoads/InRail, MxRoad/MxRail a Autodesk Civil 3D, nastavení
preferencí, základní vlastnost programu MicroStation
2. Mapové podklady (seznámení se systémem Zabaged), skenování a
filtrace mapových podkladů.
3. Vektorizace mapových podkladů.
4. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice.
5. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné
trasování, vyrovnání.
6. Podélný profil, výškové řešení, popis
7. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy,
tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do
příčných řezů.
8. Klopení a převýšení – metody.
9. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export.
10.Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení, rozšiřování
komunikace, stoupací pruhy
11.Umístění výhybek, vyrovnání (regrese) směrových a výškových
bodů, křivostní diagram, metody návrhu křižovatky,
12.Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu,
řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení)
13.Program MGeo, metody kódování měřených bodů z digitálního
dálkoměru, automatické vytváření linií a umístění značek do CAD
výkresu, základní geodetické úlohy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy:
1. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice.
2. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání.
3. Podélný profil, výškové řešení, popis
4. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy, tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do příčných řezů.
5. Klopení a převýšení – metody.
6. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export.
7. Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení.
8. Rozšiřování komunikace, stoupací pruhy.
9. Umístění výhybek.
10. Vyrovnání (regrese) směrových a výškových bodů, křivostní diagram.
11. Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu.
12. Řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení)