Detail předmětu

Počítačová grafika (S)

FAST-BH51Ak. rok: 2013/2014

Náplní předmětu je seznámit studenty jednak s tvorbou výkresové dokumentace, jednak (v případě pokročilých studentů) s tvorbou 3D modelu dle podkladů. Výstupem předmětu je vytištěná výkresová dokumentace, splňující ČSN 013420. Pokročilí studenti navíc vytvoří vizualizaci konkrétního domu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student si volbou konkrétní rozvrhové jednotky zvolí druh výuky:
2D programy - základy práce se zvoleným CAD systémem, tvorba a tisk výkresové dokumentace.
3D programy - vhodné pouze pro studenty se znalostí některého programu pro tvorbu výkresové dokumentace - tvorba 3D modelu ve zvoleném programu, grafický výstup modelu - vizualizace.
Cílem předmětu je, že student je schopen vytvořit 2D projektovou dokumentaci splňující ČSN 013420, případně i 3D model stavebního objektu z 2D stavební dokumentace a zpracovat jej formou vizualizace.

Prerekvizity

norma ČSN 013420, základní ovládání počítače se systémem Microsoft Windows

Doporučená nebo povinná literatura

Google Inc.: User manual and help for SketchUp. 2004. (EN)
Nemetschek Inc.: User manual and help for Allplan. 2004. (EN)
Graphisoft Inc.: User manual and help for ArchiCAD. 2004. (EN)
Autodesk Inc.: User manual and help for Autocad. 2004. (EN)
McNeel Inc.: User manual and help for Rhinoceros 3D. 2004. (EN)
ČSN 013420-Výkresy pozemních staveb-Kreslení výkresů stavební části. Český Normalizační Institut, 2004. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky probíhají formou živého představení jednotlivých programů probíraných na cvičeních s následnou diskuzí a řešením konkrétních problémů.
Na cvičeních je probíráno základní nebo pokročilé ovládání zvoleného programu pro vytváření výkresové dokumentace nebo 3D modelu, v průběhu semestru student zpracovává dva zvolené výkresy, případně 3D model budovy.

Způsob a kritéria hodnocení

- docházka do cvičení
- vypracování v digitální podobě a vytištění na papír dvou výkresů v rozsahu projektu pro provedení stavby
- v případě studia 3D modelování 3 až 4 vizualizace zvoleného objektu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Dle konkrétního zvoleného programu

Cíl

Student si volbou konkrétní rozvrhové jednotky zvolí druh výuky:
- 2D programy - základy práce se zvoleným CAD systémem, tvorba a tisk výkresové dokumentace.
- 3D programy - vhodné pouze pro studenty se znalostí některého programu pro tvorbu výkresové dokumentace - tvorba 3D modelu ve zvoleném programu, grafický výstup modelu - vizualizace

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, představení všech programů
2. Autocad/ZWcad
3. Archicad
4. Allplan
5. Sketchup
6. Rhinoceros 3D
7. cad systémy (skoro)zadarmo - Progecad, Turbocad, Draftsight

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přihlášením do konkrétní rozvrhové jednotky si student zvolí konkrétní software, který se student bude v rámci předmětu učit. Popis každého programu se nachází v poznámce k rozvrhové jednotce. Další průběh semestru záleží výrazně na zvoleném programu a nelze ho generálně určit.