Detail předmětu

Informační výchova - informační gramotnost

FSI-2IVAk. rok: 2011/2012

Nejdůležitější částí celého kurzu jsou textové studijní opory, v nichž se nachází samotný studijní text. Jeho nastudování je potřebné pro úspěšné zakončení příslušné kapitoly. Dále se zde nachází doplňkové materiály, jejichž studium není nutné, ale pomůže Vám lépe pochopit danou problematiku. Důležitou součástí každé kapitoly je také zadání úkolu, které se vždy nachází na jejím konci. V kurzu tedy můžete nalézt:
- průvodce studiem
- textové studijní opory
- autokorektivní testy
- testy a úkoly
- ukázkové animace
- odkazy na doplňující materiály
- diskusní fóra na aktuální problémy
- ankety k průběhu kurzu, obsahu kurzu, práci tutora
- diskuze s vyučujícím (email, chat, konzultační hodiny)

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování studia by studenti měli umět:
- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v prostředí knihoven VUT
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií

Prerekvizity

Není třeba mít speciální ani odborné znalosti, stačí pouze uživatelská znalost práce s počítačem.

Doporučená nebo povinná literatura

Texty ze studijních opor předmětu (dostupné v Moodle).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz bude probíhat e-learningovou formou v prostředí systému Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení kurzu je absolvování všech úkolů v jednotlivých kapitolách a úspěšné zvládnutí závěrečného testu.
Celkem je možno získat 100 bodů. K tomu, aby byl udělen zápočet, studenti potřebují z celého kurzu získat minimálně alespoň 70 bodů, v závěrečném testu získat minimálně 10 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Tento kurz je zaměřen především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na konkrétní fakultu.Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor B-MTI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný
  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kurz je strukturován do deseti na sebe navazujících kapitol. Tyto Vám budou otevřeny vždy na začátku nového týdne (v pondělí). Všechny potřebné informace k jejímu absolvování naleznete v průvodci studiem, který se nachází na začátku kapitoly.

Kapitola 01: Úvod do kurzu „Informační Výchova-Informační Gramotnost“ (IVIG)
Kapitola 02: Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Kapitola 03: Základní pojmy z oboru knihovnictví, získávání a zpracování informací
Kapitola 04: Informační zdroje
Kapitola 05: Informační instituce
Kapitola 06: Elektronické informační zdroje I
Kapitola 07: Elektronické informační zdroje II
Kapitola 08: Právní a etické aspekty práce s informacemi
Kapitola 09: Základy psaní odborných prací
Kapitola 10: Závěrečná kapitola – celkové shrnutí, závěrečný test