Detail oboru

Mechatronika

FSIZkratka: B-METAk. rok: 2011/2012

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.8.2014

Profil

Cílem studia je získání základních interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Jedná se o technické soustavy s prvky inteligentního chování, schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má také možnost pokračovat v magisterském studiu oboru Mechatronika a později i získat vědeckou hodnost PhD s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CHChemiecs4PovinnýzkP - 26ano
1INInformatikacs4PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1MMatematika Ics9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1ZMTeoretické základy technických měřenícs5PovinnýklP - 26 / C2b - 26ano
1UMÚvod do mechatronikycs4PovinnýklP - 26ano
1KZáklady konstruovánícs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2ELElektrotechnikacs5PovinnýklP - 26 / C2b - 26ano
2FFyzika Ics7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26 / C2b - 13ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1PovinnýCPP - 13ano
2KKonstruovánícs4PovinnýklCPP - 26ano
2MMatematika IIcs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 8ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
2NUNumerické metodycs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 13 / CPP - 26ano
2PGPočítačová grafikacs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
DPTProgramovací technikycs0Volitelný (nepovinný)P - 26 / CPP - 26ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 8 / C1 - 3 / C2b - 12ano
0KFVybrané kapitoly z fyziky Ics0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
REEElektromechanická přeměna energiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
RENElektronikacs5PovinnýklP - 26 / C2b - 26ano
3FFyzika IIcs9Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26 / C2b - 26ano
3MMatematika IIIcs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 32 / CPP - 20ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
RM0Seminář z MATLABucs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / CPP - 26ano
3SVStruktura a vlastnosti materiálůcs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C2b - 26ano
0SVVybrané kapitoly ze strojírenských materiálůcs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0FKVybrané kapitoly z fyziky IIcs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4KIKinematikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
4MMatematika IVcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
RMCMikroprocesorycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
4PPPružnost a pevnost Ics8Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
RREZáklady automatické regulacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
5HYHydromechanikacs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 39 / P - 39 / C1 - 18 / C1 - 18 / CPP - 8 / CPP - 8ano
RV0Měření mechanických a elektrických veličincs0Volitelný (nepovinný)P - 26 / CPP - 26ano
SN2Numerické metody IIcs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0PFPočítačová fyzikacs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0SSStatistický softwarecs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5DTDynamikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
RFOFotonikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / C2b - 14ano
RIRInteligentní řídicí systémycs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
RIVMKP v inženýrských výpočtechcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
5PPPružnost a pevnost IIcs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 12 / CPP - 12 / C2b - 2ano
5KSKonstruování strojů - strojní součástics5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 261ano
RMMMikromechanika materiálucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 131ne
6TTTermomechanikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / CPP - 81ano
0ATSeminář aplikované termomechanikycs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BTBakalářský projekt (ÚMTMB)cs5PovinnýVB - 78ano
RRYMikromotorycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RNIPrůmyslová elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RDOŘízené dynamické soustavycs5PovinnýklP - 26 / CPP - 6 / C2b - 7ano
RSBSeminář k bakalářské práci (B-MET)cs1PovinnýC1 - 13ano
5HYHydromechanikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / P - 39 / C1 - 18 / C1 - 18 / CPP - 8 / CPP - 82ano
6KTKonstruování strojů - převodycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 262ano
RBDSpolehlivost, bezpečnost a diagnostika technických soustavcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 132ne
6SMStrojírenská metrologie Ics4Povinně volitelnýP - 26 / C2b - 262ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C2b - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
2 1 5HY, 6KT, RBD, 6SM
1 1 5KS, RMM, 6TT
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 5AZ, 7AZ