prof. Dr. Ing.

Zbyněk Raida

FEKT, UREL – profesor

+420 54114 6555
raida@feec.vutbr.cz
2236/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 9:00 - 11:00, SD6.102 (Technická 12)
čtvrtek, 9:00 - 11:00, SD6.102 (Technická 12)

Garantované předměty

MCVTCAD v mikrovlnné technice
Česky, zimní, FEKT, UREL
HEVAElektromagnetické vlny a vedení
Česky, letní, FEKT, UREL
BEVAElektromagnetické vlny, antény a vedení
Česky, letní, FEKT, UREL
KEVAElektromagnetické vlny, antény a vedení
Česky, letní, FEKT, UREL
CEVAEM Waves, Antennas and Lines
Anglicky, letní, FEKT, UREL
LM1ESemestrální práce 1
Česky, letní, FEKT, UREL
MM1ESemestrální práce 1
Česky, letní, FEKT, UREL

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Vyučované předměty

MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Components
Přednáška, Anglicky, letní, FEKT, UREL
MCVTCAD v mikrovlnné technice
Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UREL
HEVAElektromagnetické vlny a vedení
Přednáška, Česky, letní, FEKT, UREL
BEVAElektromagnetické vlny, antény a vedení
Přednáška, Česky, letní, FEKT, UREL
CEVAEM Waves, Antennas and Lines
Přednáška, Cvičení na poč., Anglicky, letní, FEKT, UREL

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Absolventi doktorského studia

Ing. Petr Všetula, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Charakterizace mikrovlnných struktur v různých doménách

Ing. Petr Šmíd, Ph.D. (2006)
téma dizertační práce: Využití neuronových sítí pro návrh mikrovlnných struktur

Ing. Vladimír Šeděnka, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Modelování kompozitních materiálů metodou konečných prvků v časové oblasti

Ing. Zdeněk Řezníček, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Antény pro pulsní měření EMC malých letadel

Ing. Petr Poměnka, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Globální optimalizace mikrovlnných struktur

Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Modelování mikrovlnných polovodičových struktur

Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Širokopásmové antény pro oblast milimetrových vln

Ing. Viktor Otevřel, Ph.D. (2007)
téma dizertační práce: Analýza a optimalizace mikrovlnných struktur v časové oblasti.

Ing. Jana Olivová, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Pokročilá multikriteriální optimalizace antén

Ing. Michal Mrnka, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Anténní řady pro pásmo (sub)milimetrových vln

Ing. Milan Motl (2005)
téma dizertační práce: ANALÝZA ANTÉN A ODRAŽEČŮ POMOCÍ VARIAČNÍCH METOD

Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Analýza mikrovlnných antén v časové oblasti

doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (2006)
téma dizertační práce: Modelování planárních antén v časové oblasti

Ing. Martin Kufa, Ph.D. (2015)
téma dizertační práce: Numerická syntéza elektromagnetických struktur

Ing. Vlastimil Koudelka, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Umělé neuronové sítě pro řešení problémů elektromagnetické kompatibility

Ing. Petr Kadlec, Ph.D. (2012)
téma dizertační práce: Multi-kriteriální optimalizace elektromagnetických komponentů

Ing. Jiří Horák, Ph.D. (2009)
téma dizertační práce: Výzkum planárních antén na perspektivních substrátech

Ing. Vladimír Hebelka, Ph.D. (2015)
téma dizertační práce: Antény pro práci v nehomogenním prostředí

Ing. Stanislav Goňa, Ph.D. (2003)
téma dizertační práce: Analýza a návrh planárních reflektorových antén

Ing. Ondřej Franek (2005)
téma dizertační práce: Numerická analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti

Ing. Jan Cigánek, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Metoda konečných prvků v časové oblasti a její aplikace

* Studenti FEKT od roku 2001

Studenti doktorského studia

Ing. Jan Vélim
téma dizertační práce: Komunikace uvnitř automobilu v pásmu 60 GHz

Ing. David Krutílek
téma dizertační práce: Elektromagnetická analýza malých kompozitních letounů

Dominika Warmowska, MSc
téma dizertační práce: Anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu

Ing. Jan Špůrek
téma dizertační práce: Anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu

Ing. Martin Marek
téma dizertační práce: Numerické modelování anizotropních struktur

Ing. Martin Kotol
téma dizertační práce: Pravděpodobnostní neuronové sítě pro modelování stochastických polí

Ing. Martin Kokolia
téma dizertační práce: Tisknutelná elektronika pro nositelné aplikace

Ing. Miroslav Cupal
téma dizertační práce: Planární anténní struktury pro ISM pásmo 60 GHz