• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

Hlavní e-mail raida@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2236
 
Odeslat VUT zprávu

Konzultační hodiny
úterý, 9:00 - 11:00, SD6.102 (Technická 12)
čtvrtek, 9:00 - 11:00, SD6.102 (Technická 12)
Garantované předměty
MCVT CAD v mikrovlnné technice FEKT, UREL , Česky, zimní
HEVA Elektromagnetické vlny a vedení FEKT, UREL , Česky, letní
BEVA Elektromagnetické vlny, antény a vedení FEKT, UREL , Česky, letní
KEVA Elektromagnetické vlny, antény a vedení FEKT, UREL , Česky, letní
CEVA EM Waves, Antennas and Lines FEKT, UREL , Anglicky, letní
LM1E Semestrální práce 1 FEKT, UREL , Česky, letní
MM1E Semestrální práce 1 FEKT, UREL , Česky, letní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Vyučované předměty
MCVT CAD v mikrovlnné technice
Přednáška
FEKT, UREL , Česky, zimní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Absolventi doktorského studia
Ing. Petr Všetula, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Charakterizace mikrovlnných struktur v různých doménách
Ing. Petr Šmíd, Ph.D. (2006)
téma dizertační práce: Využití neuronových sítí pro návrh mikrovlnných struktur
Ing. Vladimír Šeděnka, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Modelování kompozitních materiálů metodou konečných prvků v časové oblasti
Ing. Zdeněk Řezníček, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Antény pro pulsní měření EMC malých letadel
Ing. Petr Poměnka, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Globální optimalizace mikrovlnných struktur
Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Modelování mikrovlnných polovodičových struktur
Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Širokopásmové antény pro oblast milimetrových vln
Ing. Viktor Otevřel, Ph.D. (2007)
téma dizertační práce: Analýza a optimalizace mikrovlnných struktur v časové oblasti.
Ing. Jana Olivová, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Pokročilá multikriteriální optimalizace antén
Ing. Michal Mrnka (2016)
téma dizertační práce: Anténní řady pro pásmo (sub)milimetrových vln
Ing. Milan Motl (2005)
téma dizertační práce: ANALÝZA ANTÉN A ODRAŽEČŮ POMOCÍ VARIAČNÍCH METOD
Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Analýza mikrovlnných antén v časové oblasti
doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (2006)
téma dizertační práce: Modelování planárních antén v časové oblasti
Ing. Martin Kufa, Ph.D. (2015)
téma dizertační práce: Numerická syntéza elektromagnetických struktur
Ing. Vlastimil Koudelka, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Umělé neuronové sítě pro řešení problémů elektromagnetické kompatibility
Ing. Petr Kadlec, Ph.D. (2012)
téma dizertační práce: Multi-kriteriální optimalizace elektromagnetických komponentů
Ing. Jiří Horák, Ph.D. (2009)
téma dizertační práce: Výzkum planárních antén na perspektivních substrátech
Ing. Vladimír Hebelka, Ph.D. (2015)
téma dizertační práce: Antény pro práci v nehomogenním prostředí
Ing. Stanislav Goňa, Ph.D. (2003)
téma dizertační práce: Analýza a návrh planárních reflektorových antén
Ing. Ondřej Franek (2005)
téma dizertační práce: Numerická analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti
Ing. Jan Cigánek, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Metoda konečných prvků v časové oblasti a její aplikace
* Studenti FEKT od roku 2001 
Studenti doktorského studia
Ing. Jan Vélim
téma dizertační práce: Komunikace uvnitř automobilu v pásmu 60 GHz
Ing. David Krutílek
téma dizertační práce: Elektromagnetická analýza malých kompozitních letounů
Ing. David Wolanský
téma dizertační práce: Multikriteriální optimalizace antén pro pásmo milimetrových vln
Dominika Warmowska, MSc
téma dizertační práce: Anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu
Ing. Jan Špůrek
téma dizertační práce: Anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu
Ing. Martin Marek
téma dizertační práce: Numerické modelování anizotropních struktur
Ing. Martin Kotol
téma dizertační práce: Pravděpodobnostní neuronové sítě pro modelování stochastických polí
Ing. Martin Kokolia
téma dizertační práce: Tisknutelná elektronika pro nositelné aplikace
Ing. Miroslav Cupal
téma dizertační práce: Planární anténní struktury pro ISM pásmo 60 GHz


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.