Ing.

Vojtěch Štěpánek

FSI, ÚVSSR OVS – asistent

Vojtech.Stepanek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vojtěch Štěpánek

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2018  Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor M-VSR Výrobní stroje, systémy a roboty

2016 - Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor B-STI Základy strojního inženýrství

Přehled zaměstnání

3.2019 - současnost asistent ÚVSSR, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

2017 - současnost provoz společnosti na CNC výrobu dřevěných doplňků