Ing.

Vojtěch Enev

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – odborný asistent

+420 54114 9483
enev@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vojtěch Enev, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie I
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020