Ing.

Vojtěch Enev

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – odborný asistent

+420 54114 9483
enev@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vojtěch Enev, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  PERNICOVÁ, I.; ENEV, V.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. Interconnection of Waste Chicken Feather Biodegradation and Keratinase and mcl-PHA Production Employing Pseudomonas putida KT2440. APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY, 2019, roč. 6, č. 2345-5357, s. 83-90. ISSN: 2345-5357.
  Detail | WWW

  HANČ, A.; ENEV, V.; HŘEBEČKOVÁ, T.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Characterization of humic acids in a continuous-feeding vermicomposting system with horse manure. Waste Management, 2019, roč. 99, č. 0, s. 1-11. ISSN: 0956-053X.
  Detail | WWW

  KOVALČÍK, A.; MIERNA, J.; VOSTREJŠ, P.; KALINA, M.; SEDLÁČEK, P.; ENEV, V.; OMASTOVA, M.; MÁROVÁ, I. Packaging Materials Based on Polyhydroxyalkanoates and Lignin Derived from grape Pomace. ETA, 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  KUNDRÁT, V.; ČERNEKOVÁ, N.; KOVALČÍK, A.; ENEV, V.; MÁROVÁ, I. Drug Release Kinetics of Electrospun PHB Meshes. Materials, 2019, roč. 12, č. 12, s. 1-13. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; JARÁBKOVÁ, S.; VELCER, T.; PEKAŘ, M. ATR-FTIR spectroscopy and thermogravimetry characterization of water in polyelectrolyte-surfactant hydrogels. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2019, roč. 575, č. 1, s. 1-9. ISSN: 0927-7757.
  Detail | WWW

  SEDLÁČEK, P.; SLANINOVÁ, E.; ENEV, V.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J.; KRZYZANEK, V.; SAMEK, O.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. What keeps polyhydroxyalkanoates in bacterial cells amorphous? A derivation from stress exposure experiments. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2019, roč. 103, č. 4, s. 1905-1917. ISSN: 0175-7598.
  Detail | WWW

  PEKAŘ, M.; ENEV, V.; KALINA, M.; KUBÍKOVÁ, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; SMILKOVÁ, M. Pomocné půdní látky pohledem fyzikální chemie. Zahradnictví. Profi Press, s.r.o. GC GF, 2019, roč. 18, č. 11, s. 66-71. ISSN: 1213-7596.
  Detail | WWW

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; ENEV, V.; STŘÍTESKÝ, S.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Modification of PEDOT:PSS Surface by RGD Peptide. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd., 2019. s. 68-73. ISBN: 978-3-0357-1444-9. ISSN: 0255-5476.
  Detail

 • 2018

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; HAVLICA, J.; HNATKO, M.; CIGÁŇ, A.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; RUSNAK, J.; ENEV, V. Structural, magnetic, elastic, dielectric and electrical properties of hot-press sintered Co1-xZnxFe2O4 (x=0.0, 0.5) spinel ferrite nanoparticles. J. Magnetism Magn. Mat., 2018, č. 447, s. 48-57. ISSN: 0304-8853.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; BURDÍKOVÁ, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J. Spectral characterization and comparison of humic acids isolated from some European lignites. FUEL, 2018, roč. 213, č. 3, s. 123-132. ISSN: 0016-2361.
  Detail

  MOURYCOVÁ, J.; DATTA, K. K.R.; PROCHÁZKOVÁ, A.; PLOTĚNÁ, M.; ENEV, V.; SMILEK, J.; MÁSILKO, J.; PEKAŘ, M. Facile synthesis and rheological characterization of nanocomposite hyaluronan-organoclay hydrogels. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, roč. 111, č. 1, s. 680-684. ISSN: 0141-8130.
  Detail | WWW

  RYBÁRIK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V. Stability of methylated humic acids. In CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES. Czech Chemical Society Symposium Series. Hradec Králové: Česká společnost chemická, 2018. s. 514-515. ISSN: 2336-7210.
  Detail

  TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; ENEV, V.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Modification of PEDOT:PSS Surface by RGD Peptide. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. s. 149-149. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M. The medium-term effect of natural compost on the spectroscopic properties of humic acids of Czech soils. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 2018, roč. 156, č. 7, s. 877-887. ISSN: 0021-8596.
  Detail | WWW

  ENEV, V.; RYBÁRIK, J.; DOSKOČIL, L.; SOVOVÁ, Š.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Spectroscopic Characterization of Fulvic Acids Isolated from Czech Soil and Peat. BOOK OF ABSTRACT 19th International Conference of International Humic Substances Society, Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation. Sofia: Bulgarian Humic Substances Society, 2018. s. 95-96. ISBN: 978-619-90189-3-4.
  Detail

  ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. The Fluorescence Characterization of Organic Matter Extracted from Humic Acid isolated from South-Bohemian Peat. International Workshop on Organic Matter Spectroscopy - Workshop program. Toulon: Université de Toulon and Aix-Marseille Université, 2018. s. 1-2.
  Detail

  KOVALČÍK, A.; KUČERA, D.; MATOUŠKOVÁ, P.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S.; KALINA, M.; ENEV, V.; MÁROVÁ, I. Influence of removal of microbial inhibitors on PHA production from spent coffee grounds employing Halomonas halophila. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2018, roč. 6, č. 2, s. 3495-3501. ISSN: 2213-3437.
  Detail | WWW

  ENEV, V.; SOVOVÁ, Š.; RYBÁRIK, J.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Fyzikálně-chemická charakterizace huminových kyselin izolovaných z vermikompostu a statkového hnoje. Centrum materiálového výzkumu, VUT v Brně: Centrum materiálového výzkumu, 2018. s. 1-6.
  Detail

 • 2017

  ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; KUBÍKOVÁ, L.; SMILEK, J. Optimalizace reologických vlastností vzorku lignohumátu. Centrum materiálového výzkumu VUT v Brně: 2017. s. 1-8.
  Detail

  ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; KALINA, M. Fyzikálně-chemická analýza komerčního lignohumátu MAX. Centrum materiálového výzkumu VUT v Brně: 2017. s. 1-19.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; GRASSET, L.; WASSERBAUER, J. The characterization of South Moravian lignite in its natural and treated forms using thermal degradation methods. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 2017, roč. 128, č. 11, s. 83-91. ISSN: 0165-2370.
  Detail

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; ENEV, V.; MONČEKOVÁ, M. Structural, magnetic, dielectric, and electrical properties of NiFe2O4 spinel ferrite nanoparticles prepared by honey-mediated sol- gel combustion. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 2017, č. 107, s. 150-161. ISSN: 0022-3697.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; ŠVEC, J.; ENEV, V.; MONČEKOVÁ, M. Impact of grain size and structural changes on magnetic, dielectric, electrical, impedance and modulus spectroscopic characteristics of CoFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol- gel combustion method. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2017, roč. 8, č. 4, s. 1-14. ISSN: 2043-6262.
  Detail | WWW

  CHYTILOVÁ, A.; SEDLÁČEK, P.; ENEV, V.; OBRUČA, S. Assessing PHA purity by unusual methods. 5th International Conference on Chemical Technology. Mikulov: 2017.
  Detail

  CHYTILOVÁ, A.; DRÁBKOVÁ, K.; STREČANSKÁ, P.; ENEV, V.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S. Production and characterization of extracellular polysaccharide of extremely halophilic Archaea Haloferax mediterranei. 6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech. Krakow: 2017. s. 156-157.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J.; ENEV, V.; SOLNÝ, T. Kompletní materiálová charakterizace vzorků půd, biouhlů a směsí půd-biouhel (Etapa I). 2017. s. 1-7.
  Detail

  ŠŤÁVOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V.; ENEV, V.; DIVIŠ, P. Extraction of ferulic acid from wheat bran by alkaline hydrolysis. In PROCEEDINGS OF 24TH INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE (MENDELNET 2017). 2017. s. 574-579. ISBN: 978-80-7509-529-9.
  Detail

  YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V. Structural, dielectric, electrical and magnetic properties of CuFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol– gel combustion method and annealing effect. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE- MATERIALS IN ELECTRONICS, 2017, č. 28, s. 1-17. ISSN: 0957-4522.
  Detail | WWW

  ENEV, V.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Fyzikálně-chemická analýza humátů izolovaných z lignitu a Leonarditu. Centrum materiálového výzkumu, VUT v Brně: Centrum materiálového výzkumu, 2017. s. 1-8.
  Detail

 • 2016

  DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; PEKAŘ, M.; WASSERBAUER, J. The spectrometric characterization of lipids extracted from lignite samples from various coal basins. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2016, roč. 95, č. 5, s. 34-40. ISSN: 0146-6380.
  Detail

  ENEV, V.; TÜRKEOVÁ, I.; BURDÍKOVÁ, J.; DOSKOČIL, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Fluorescence analysis of Cu(II), Pb(II) and Hg(II) ion binding to humic and fulvic acids. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 135-140. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; LANGOVÁ, M.; ENEV, V. Possibilities of Using Plasticizers in Alkali-Activated Systems. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 57-62. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Cation Migration- Induced Crystal Phase Transformation in Copper Ferrite Nanoparticles and Their Magnetic Property. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2016, roč. 29, č. 3, s. 759-769. ISSN: 1557-1939.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Impact of Nd3+ in CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles on cation distribution, structural and magnetic properties. J. Magnetism Magn. Mat., 2016, roč. -, č. 399, s. 109-117. ISSN: 0304-8853.
  Detail

  PEKAŘ, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V.; SALAŠ, P. Tea bag model of soil organic matter decomposition. 2016. s. 1-2.
  Detail

  ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. Steady-state and Time-resolved fluorescence spectroscopy of aquatic humic substances (HS) isolated from Suwannee River and Nordic Lake produced by IHSS. 18th International Conference of International Humic Substances Society: KEYSTONE for FUTURE EARTH: Natural Organic Matter (NOM) in Diverse Environments. 18th International Conference of International Humic Substances Society. Laboratory of Soil Science, Department of Agricultural Science, Kobe University, 1-1 Rokko-Dai, Nada-Ku, Kobe 657- 8501: Nobuhide Fujitake (18th IHSS Secretary), 2016. s. 1-2.
  Detail

  TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KROUSKÁ, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Influence of temperature on humic acid- metal ion interaction using isothermal titration calorimetry. 2016. s. 178-178.
  Detail

  TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Quantify and understanding binding of heavy metals to humic substances by, isothermal calorimetry. Laboratory of Soil Science, Department of Agricultural Science, Kobe University, 1-1 Rokko-Dai, Nada-Ku, Kobe 657- 8501: Nobuhide Fujitake (18th IHSS Secretary), 2016. s. 1-2.
  Detail

  SOLNÁ, I.; ENEV, V.; KALINA, M.; KROUSKÁ, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Effect of Temperature on Dissolution Enthalpy for Humic Acids in Water. In NANOCON 2016 - Conference Proceedings. 1. Ostrava, Česká republika: TANGER Ltd., 2016. s. 236-239. ISBN: 978-80-87294-71- 0.
  Detail

 • 2015

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J.; DOSKOČIL, L. Methylation of humic acids – the impact on the reactivity, chemical composition and properties of HAs studied by spectrometric techniques. 15th European Student Colloid Conference – Book of abstract. Kraków, Poland, EU: European Colloid & Interface Society, 2015. s. 111-111.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; SZEWIECZKOVÁ, J.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Determination of Mean Diameters and Particle Size Distributions Using Analytical Centrifuge. Brno: 2015. s. 67-67.
  Detail

  ENEV, V.; NOVÁK, F.; KLUČÁKOVÁ, M. Elemental analysis, FTIR and 13C NMR of humic substances isolated from forest soil. CEITEC PHD RETREAT, Valtice 23-24 April 2015, Book of abstracts. First edition, Brno 2015. Brno: Masaryk University, 2015. s. 40-40. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Structural, Cation Distribution, and Magnetic Properties of CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles Synthesized Using a Starch-Assisted Sol–Gel Auto-Combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 1851-1861. ISSN: 1557-1947.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Structural and Magnetic Properties of CoFe2-xGdxO4 (x = 0.0-0.1) Spinel Ferrite Nanoparticles synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 1797-1806. ISSN: 1557-1947.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Magnetic Properties of Dysprosium-Doped Cobalt Ferrite Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 2015, č. 28, s. 2097-2107. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; ENEV, V.; KALINA, L.; PEKAŘ, M. Study of water - extractable fractions from South Moravian lignite. ENVIRON EARTH SCI, 2015, roč. 73, č. 7, s. 3873-3885. ISSN: 1866-6280.
  Detail

  ENEV, V.; TÜRKEOVÁ, I.; SZEWIECZKOVÁ, J.; DOSKOČIL, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Fluorescence analysis of Cu(II), Pb(II) and Hg(II) ion binding to humic and fulvic acids. Chemistry & Life 2015, Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, September 2–4, 2015, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Purkyňova 464/118, CZ-61200, Brno, 2015. s. 61-62. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  SZEWIECZKOVÁ, J.; DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J.; PEKAŘ, M. Comparison of Particle Size Distributions Measured Using Different Techniques. Brno: 2015. s. 165-165.
  Detail

  TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; KROUSKÁ, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M. Thermodynamics of Metal Ion Interaction with Humic Acids. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 149-151. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Improving stability of co- amorphous drug, system with addition of PVP. In Sborník abstraktů 3. prosince 2015 - Studentská konference Chemie je život. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. s. 310-316. ISBN: 978-80-214-5290- 9.
  Detail

  TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V. Isothermal titration calorimetry measurement for metal/ humic acid interactions. Mainz, Německo: IACIS 2015, 2015. s. 87-87.
  Detail

  TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Thermodynamic analysis of Cu(II) and Pb(II) ion binding to humic acids isolated from different origins and structural characterization using FTIR and 13 NMR spectroscopy. In NANOCON 2015, proceedings of abstracts. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2015. s. 645-649. ISBN: 978-80-87294-63- 5.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Effects of annealing temperature variation on the evolution of structural and magnetic properties of NiFe2O4 nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method. J. Magnetism Magn. Mat., 2015, roč. 2015, č. 394, s. 439-447. ISSN: 0304-8853.
  Detail

  ENEV, V.; NOVÁK, F.; TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. Humic substances from typical Czech forest soil Humic Podzol: Chemical and spectroscopic characterisation. In Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science And Technology, CEST2015. Proceedings of the International Conference on Environmental Sciene and Technology. First. Rhodos, Greece: Global Network for Environmental Science and Technology (Global-NEST), University of the Aegean, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-960-7475-52- 7. ISSN: 1106- 5516.
  Detail

  MONDEK, J.; DOSKOČIL, L.; SZEWIECZKOVÁ, J.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Using the analytical centrifuge to characterize of magnetic particles. CEITEC PHD RETREAT. 2015. s. 105-105. ISBN: 978-80-210-7825- 3.
  Detail

 • 2014

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; MÁSILKO, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Effect of Pr3+ Substitution on Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, roč. 2015, č. 28, s. 241-248. ISSN: 1557-1947.
  Detail

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; HNATKO, M.; ŠAJGALÍK, P.; CIGÁŇ, A.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; ZMRZLÝ, M.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Magnetic properties of Co1-xZnxFe2O4 spinel ferrite nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method and its ball milling. J. Magnetism Magn. Mat., 2014, roč. 2015, č. 378, s. 190-199. ISSN: 0304-8853.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Magnetic Properties of ZnFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, roč. 2015, č. 28, s. 1417-1423. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  YADAV, R.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; ZMRZLÝ, M.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method in Air, Argon, Nitrogen and Vacuum Atmospheres. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, roč. 2015, č. 28, s. 249-258. ISSN: 1557-1947.
  Detail | WWW

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; DOSKOČIL, L. Time- Resolved Fluorescence Spectra of Different Soil Humic Acids and Standard IHSS Elliott Soil. Conference Proceedings, 6th International Conference November 5th–7th 2014, Hotel Voronez 1, Brno, Czech Republic, EU. 2014 TANGER Ltd., Ostrava. AMOS repro Ltd., Čs. Legií 8, 702 00 Ostrava, Česká republika, EU: TANGER Ltd., Keltičkova 62, 710 00, Ostrava, Česká Republika, EU, 2014. s. 168-169. ISBN: 978-80-87294-55- 0.
  Detail

  ENEV, V.; NOVÁK, F.; KLUČÁKOVÁ, M.; DOSKOČIL, L. Physicochemical and Spectroscopic Characterization of Humic and Fulvic Acids Isolated from South- Bohemian Peat. Book of Abstract: CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences". Masarykova univerzita, Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2014. s. 121-121. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; SZEWIECZKOVÁ, J.; ENEV, V.; PEKAŘ, M. The analytical centrifuge LUMiSizer as a useful tool for the characterization of nanoparticles. Frontiers in material and life sciences. 2014. s. 113-113. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  ENEV, V.; NOVÁK, F.; KLUČÁKOVÁ, M. Chemical and Spectroscopic Characterization of Humic Substances Isolated from South- Bohemian Peat. Book of Abstracts: Natural Organic Matter: Structure- Dynamics Innovative Applications. Ioannina, Greece: Printing Office, University of Ioannina, 2014. s. 226-227.
  Detail

  KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V. Influence of Different Sources of Humic Acids, Applied Pre- treatment and Modifications on Their Behaviour in Aqueous Solutions. Natural Organic Matter: Stucture- Dynamics Inovative Application. Ioannina, Greece: 2014. s. 275-276.
  Detail

  POSPÍŠILOVÁ, Ľ.; DRÁPELOVÁ, I.; ENEV, V. Characterization of Compost and Soil Humic Substances by Fluorescence Spectroscopy. Journal of Life Sciences, 2014, roč. 8, č. 4, s. 364-372. ISSN: 1934- 7391.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; NOVÁK, F. Study of structure and chemical composition of soil humic substances isolated from Humic Podzol. In Sborník příspěvků – XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2014. s. 23-27. ISBN: 978-80-210-6842- 1.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; PEKAŘ, M. EFFECT OF BITUMEN ON SORPTION PROPERTIES OF LIGNITE. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 28-31. ISBN: 978-80-210-6842- 1.
  Detail

  SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M.; ENEV, V. Methylation of humic acids - the impact on the reactivity studied by diffusion techniques. In XIV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 137-141. ISBN: 978-80-210-6842- 1.
  Detail

  ENEV, V.; POSPÍŠILOVÁ, Ľ.; KLUČÁKOVÁ, M.; LIPTAJ, T.; DOSKOČIL, L. Spectral Characterization of Selected Natural Humic Substances. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 1, s. 9-17. ISSN: 1801- 5395.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; NOVÁK, F. Spectroscopic and Structural Analysis of Humic Substances Isolated from Forest Soil Humic Podzol - Locality Krkonoše, Czech Republic. In Studentská odborná konference: Chemie je život 2014, Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. s. 216-222. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

 • 2013

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Stationary and Time- Resolved Fluorescence Spectroscopy of Humic Acids. Organic Geochemistry: Trends for the 21st Century. Costa Adeje, Tenerife, Spain: European Association of Organic Geochemists, 2013. s. 199-200.
  Detail

  DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; PEKAŘ, M. Spectroscopic characterization of water- extractable fractions from lignite. Organic Geochemistry I-II: Trends for the 21st Century. Costa Adeje, Tenerife - Spain: European Association of organic Geochemists, 2013. s. 249-250.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Elementární a spektrometrická charakterizace půdních huminových kyselin izolovaných z odlišných půdních matric. Časové změny půdních vlastností a jejich predikce. Mendelova univerzita v Brně. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 36-36. ISBN: 978-80-7375-796- 0.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of chemical composition and structure of different humic acids. In XIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 163-164. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; DOSKOČIL, L. Study of structure and chemical composition of different soil humic acids. In Studentská konference Chemie je život. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2013. s. 243-248. ISBN: 978-80-214-4822- 3.
  Detail

 • 2012

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Effects of industrial compost on chemical and spectroscopic properties of soil humic substances from Luvi- Haplic Chernozem. In Studentská konference Chemie je život - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. s. 276-281. ISBN: 978-80-214-4425- 6.
  Detail

  ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of lignite humic acids by modern spectroscopic methods. Chemické listy. Olomouc: Chemické listy, 2012. s. 535-535. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2011

  KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V.; POSPÍŠILOVÁ, Ľ. Effect of Compost Application on Properties of Soil Humic Acids. Chemické listy. Chemické listy. Brno: Czech Chemical Society, 2011. s. 897-898. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.