prof. Ing. arch.

Vladimír Šlapeta

DrSc.

FA, UT – vedoucí

+420 54114 6724
slapeta@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Projekty

 • 2018

  Současná architektura na hraně, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Soudobé přístupy k výuce humanitních disciplín v architektuře, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2015

  Meziválečná sakrální architektura v regionu Jižní Morava, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Brněnská architektura od roku 1918 po současnost, zahájení: 25.04.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Umění na VUT, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  České architektonické myšlení mezi světovými válkami jako zdroj orientace pro dnešní situaci, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  Podpora významných zahraničních akademických pracovníků, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Program na podporu rozvoje internacionalizace na VUT, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail