Ing.

Vladimír Krutiš

Ph.D.

FSI, ÚST OS – odborný asistent

+420 54114 2645
krutis@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1999, Ing, Fakulta strojní VUT v Brně, odbor slévárenství
  • 2003, Ph.D.,Fakulta strojní VUT v Brně, ÚST odbor slévárenství

Přehled zaměstnání

  • 2001-2002, asistent, ÚMI FSI v Brně, odbor slévárenství
  • 2003-dosud, odborný asistent, VUT FSI v Brně
  • 2004-2012, technický konzultant, MECAS ESI s.r.o.
  • 2012-dosud, obchodní ředitel, MECAS ESI s.r.o.

Vědeckovýzkumná činnost

  • Numerická simulace slévárenských procesů

Akademické stáže v zahraničí

  • 2000, ESI GROUP, technický pracovník

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

2