doc. Ing.

Vít Novotný

Ph.D.

FP, ÚI – docent

+420 54114 2227
novotnyv@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.

Patenty

  • 2016

    patent
    NOVOTNÝ, V.; KRKOŠ, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro generování periodicky se opakujících sledů optických pulzů a metoda detekce nehomogenit či časově proměnných dějů v optických trasách a jejich okolí využívající uvedeného zařízení. 305575, patent. (2016)
    Detail