Ing.

Tomáš Vičar

FEKT, UBMI – vědecký pracovník

vicar@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Vičar

Publikace

 • 2019

  FOJTŮ, M.; BALVAN, J.; RAUDENSKÁ, M.; VIČAR, T.; BOUŠA, D.; SOFER, Z.; MASAŘÍK, M.; PUMERA, M. Black Phosphorus Cytotoxicity Assessments Pitfalls: Advantages and Disadvantages of Metabolic and Morphological Assays. CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2019, roč. 25, č. 1, s. 349-360. ISSN: 0947-6539.
  Detail

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; VIČAR, T.; WALEK, P.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Iterative machine learning based rotational alignment of brain 3D CT data. In 2019 41th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Proceedings IEEE EMBC. Berlin, Germany: IEEE, 2019. s. 4404-4408. ISBN: 978-1-5386-1312-2. ISSN: 1557-170X.
  Detail | WWW

  VIČAR, T.; KOLÁŘ, R. Univerzální nástroj pro regresi a segmentaci obrazů pomocí hlubokého učení. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Terchová, Slovensko: Žilinská univerzita, 2019. s. 1-5. ISBN: 978-80-554-1587-1.
  Detail

 • 2018

  VIČAR, T. Robust Cell Nuclei Tracking Using Gaussian Mixture Shape Model. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 590-593. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

  VIČAR, T.; GUMULEC, J.; BALVAN, J.; HRACHO, M.; KOLÁŘ, R. Label-free nuclear staining reconstruction in quantitative phase images using deep learning. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 3-8, 2018, Prague, Czech Republic. Springer, Singapore, 2018. s. 1-4. ISBN: 978-981-10-9034-9.
  Detail

 • 2017

  VIČAR, T. Cell Detection Methods for the Images from Holograpic Microscope. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. s. 334-338. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail | WWW

  VIČAR, T.; KOLÁŘ, R. Random Forests Pixel-wise Classification for Detection and Segmentation of Cells in the Images from Holographic Microscope. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 67-70. ISBN: 978-80-214-5526-9.
  Detail | WWW

 • 2016

  VIČAR, T. Inicializace aktivních kontur pro sledování buněk v obrazech z holografického mikroskopu. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 241-243. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.