Ing.

Tomáš Vičar

FEKT, UBMI – vědecký pracovník

vicar@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Vičar

Publikace

 • 2020

  KRULL, A.; VIČAR, T.; PRAKASH, M.; LALIT, M.; JUG, F. Probabilistic Noise2Void: Unsupervised Content-Aware Denoising. Frontiers in Computer Science, 2020, roč. 2, č. 5, s. 1-9. ISSN: 2624-9898.
  Detail | WWW

 • 2019

  PAGÁČOVÁ, E.; ŠTEFANČÍKOVÁ, L.; SCHMIDT-KALER, F.; HILDENBRAND, G.; VIČAR, T.; DEPEŠ, D.; LEE, J.; BESTVATER, F.; LACOMBE, S.; PORCEL, E.; ROUX, S.; WENZ, F.; KOPEČNÁ, O.; FALKOVÁ, I.; HAUSMANN, M.; FALK, M. Challenges and Contradictions of Metal Nano-Particle Applications for Radio-Sensitivity Enhancement in Cancer Therapy. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 1660, s. 0-25. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

  CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; VIČAR, T.; WALEK, P.; OUŘEDNÍČEK, P.; JAN, J. Iterative machine learning based rotational alignment of brain 3D CT data. In 2019 41th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Proceedings IEEE EMBC. Berlin, Germany: IEEE, 2019. s. 4404-4408. ISBN: 978-1-5386-1312-2. ISSN: 1557-170X.
  Detail | WWW

  VIČAR, T.; KOLÁŘ, R. Univerzální nástroj pro regresi a segmentaci obrazů pomocí hlubokého učení. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019. Terchová, Slovensko: Žilinská univerzita, 2019. s. 1-5. ISBN: 978-80-554-1587-1.
  Detail

  FOJTŮ, M.; BALVAN, J.; RAUDENSKÁ, M.; VIČAR, T.; BOUŠA, D.; SOFER, Z.; MASAŘÍK, M.; PUMERA, M. Black Phosphorus Cytotoxicity Assessments Pitfalls: Advantages and Disadvantages of Metabolic and Morphological Assays. CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2019, roč. 25, č. 1, s. 349-360. ISSN: 0947-6539.
  Detail | WWW

  VIČAR, T.; NOVOTNÁ, P.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R. Sepsis Detection in Sparse Clinical Data Using Long Short-Term Memory Network with Dice Loss. In Computing in Cardiology 2019. Computers in Cardiology. 46. Singapore: Computing in Cardiology 2019, 2019. s. 1-4. ISSN: 0276-6574.
  Detail

  VIČAR, T.; BALVAN, J.; JAROŠ, J.; JUG, F.; KOLÁŘ, R.; MASAŘÍK, M.; GUMULEC, J. Cell segmentation methods for label-free contrast microscopy: review and comprehensive comparison. BMC BIOINFORMATICS, 2019, roč. 20, č. 1, s. 1-25. ISSN: 1471-2105.
  Detail | WWW

  RAUDENSKÁ, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; VIČAR, T.; GUMULEC, J.; BALVAN, J.; POLANSKÁ, H.; PŘIBYL, J.; MASAŘÍK, M. Cisplatin enhances cell stiffness and decreases invasiveness rate in prostate cancer cells by actin accumulation. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 1, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  VIČAR, T.; GUMULEC, J.; BALVAN, J.; HRACHO, M.; KOLÁŘ, R. Label-free nuclear staining reconstruction in quantitative phase images using deep learning. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 3-8, 2018, Prague, Czech Republic. Springer, Singapore, 2018. s. 1-4. ISBN: 978-981-10-9034-9.
  Detail

  VIČAR, T. Robust Cell Nuclei Tracking Using Gaussian Mixture Shape Model. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 590-593. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

  GUMULEC, J.; RAUDENSKÁ, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; PŘIBYL, J.; VIČAR, T.; MASAŘÍK, M. Enhancement of cell stiffness and disorganization of cytoskeletal architecture upon cisplatin treatment in head and neck cancer cell model. 2018. s. P1607 (P1607 s.)
  Detail

 • 2017

  VIČAR, T.; KOLÁŘ, R. Random Forests Pixel-wise Classification for Detection and Segmentation of Cells in the Images from Holographic Microscope. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 67-70. ISBN: 978-80-214-5526-9.
  Detail | WWW

  VIČAR, T. Cell Detection Methods for the Images from Holograpic Microscope. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. s. 334-338. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail | WWW

  GUMULEC, J.; RAUDENSKÁ, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; PŘIBYL, J.; PELTANOVÁ, B.; VIČAR, T.; MASAŘÍK, M. Association of cell stiffness and migratory potential of head and neck and prostate cancer cells exposed to cytostatics. 2017. s. P3001 (P3001 s.)
  Detail

 • 2016

  VIČAR, T. Inicializace aktivních kontur pro sledování buněk v obrazech z holografického mikroskopu. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 241-243. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.